วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่ง เตือนพนักงานขับรถสาธารณะ พบผิดซ้ำซาก พักใช้เพิกถอนใบอนุญาตทันที

ขนส่ง เตือน พนักงานขับรถสาธารณะ ควรรักษาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ หากพบทำผิดซ้ำซากลงโทษหนัก พักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันที เผย ตั้งแต่ ต.ค.58-ส.ค.59 เพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้ว 6 ราย พักใช้อีก 116 ราย ...

วันที่ 26 ก.ย.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลดำเนินการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิดซ้ำซาก หรือความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเลือกใช้บริการรถสาธารณะ หรือเป็นความผิดที่ทำลายภาพลักษณ์ประเทศ พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558-เดือนสิงหาคม 2559 มีพนักงานขับรถสาธารณะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแล้วจำนวน 6 ราย ได้แก่ ความผิดฐานปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 2 ราย เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด จำนวน 2 ราย และมีพฤติกรรมลามกอนาจาร จำนวน 2 ราย ในส่วนของการลงโทษพักใช้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะจำนวน 116 ราย ได้แก่ แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 59 ราย ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร จำนวน 9 ราย ไม่ส่งผู้โดยสารตามจุดหมายปลายทางที่ได้ตกลงกันไว้ จำนวน 6 ราย แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ จำนวน 5 ราย เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด จำนวน 2 ราย มีพฤติกรรมลามกอนาจาร จำนวน 2 ราย ไม่แสดงบัตรประจำตัว จำนวน 1 ราย และอีกจำนวน 32 ราย เป็นความผิดฐานฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำรับส่งผู้โดยสาร

สำหรับผู้กระทำความผิดที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถ ภายหลังครบกำหนดพักใช้และกลับไปขับรถให้บริการ หากพบการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ หรือตรวจสอบพบว่า ยังมีพฤติกรรมกระทำความผิดซ้ำเกิดขึ้นอีก อาจพิจารณาพักใช้ในระยะเวลาที่นานขึ้นหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที โดยกรมการขนส่งทางบก ได้จัดเก็บประวัติการกระทำความผิดของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกรายไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก และในกรณีที่ผู้ขับรถกระทำความผิดอาญา ความผิดร้ายแรง หรือทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เช่น ทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร กระทำอนาจาร ส่งตัวดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดกวดขันการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอย่างจริงจัง การบังคับใช้มาตรการลงโทษพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของผู้ขับรถกระทำความผิดซ้ำซาก พร้อมประสานความร่วมมือกับทหารและตำรวจ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบพฤติกรรมการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ที่มีประชาชนเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมาก รวมถึงพื้นที่ที่มีปัญหาการร้องเรียนสูง

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการให้บริการรถแท็กซี่ไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้โดยสาร สามารถร้องเรียนมายัง กรมการขนส่งทางบกได้ทันที โดยระบุรายละเอียดของรถ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ สถานที่ใช้บริการ เพื่อให้การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขนส่ง เตือน พนักงานขับรถสาธารณะ ควรรักษาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ หากพบทำผิดซ้ำซากลงโทษหนัก พักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันที เผย ตั้งแต่ ต.ค.58-ส.ค.59 เพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้ว 6 ราย พักใช้อีก 116 ราย ... 26 ก.ย. 2559 11:46 26 ก.ย. 2559 12:48 ไทยรัฐ