วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กสทช. ให้พนักงาน ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินฯ ไว้กับสำนักงาน  ภายใน 180 วัน

กสทช. ให้พนักงาน ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินฯ ไว้กับสำนักงาน ภายใน 180 วัน

  • Share:

กสทช. นำร่องกำหนดนโยบายการทำงาน ให้พนักงานตั้งแต่ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กสทช. จนถึง ผอ.สำนัก พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินตามแบบฟอร์มของ ป.ป.ช. ไว้ที่สำนักงาน กสทช. ภายใน 180 วัน ตั้งแต่ 1 ต.ค. นี้ เพื่อความโปร่งใส สนองนโยบายรัฐ ...

วันที่ 26 ก.ย.59 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (26 ก.ย.59) ได้ออกคำสั่งเป็นนโยบายการทำงานของสำนักงาน กสทช. โดยให้พนักงานของ กสทช. ที่มีตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 1. รองเลขาธิการ กสทช. 2. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 3. ผู้อำนวยการสำนัก 4. ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 5. ผู้เชี่ยวชาญ 6. ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต และ 7. ผู้อำนวยการส่วนของสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบฟอร์มของสำนักงาน ป.ป.ช. ไว้กับสำนักงาน กสทช. โดยกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีดังกล่าว ภายในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559

นายฐากร กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นเรื่องที่สำนักงาน กสทช. ตั้งใจในการที่จะทำให้องค์กรมีความโปร่งใสทุกขั้นตอนในการดำเนินการ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และ คสช. ในการดำเนินการปราบปรามการทุจริต โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการลงนามความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส

คุณอาจสนใจข่าวนี้