วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทีโอทีอนุมัติ 9,468 ล้านรองรับเน็ตหมู่บ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอที ที่มีพลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เป็นประธาน ได้อนุมัติในหลักการในการจัดหากรอบราคากลาง และกรอบงบประมาณ เพื่อรองรับการดำเนินโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ หรืออินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล วงเงินราว 9,468 ล้านบาท โดยทีโอทีต้องจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ตามระเบียบพัสดุของทีโอทีอย่างเคร่งครัด สำหรับการอนุมัติกรอบงบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการทำงาน หลังได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะได้ดำเนินการได้ทันที เนื่องจากมีเวลาเพียง 1 ปี ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆตามหมู่บ้านจำนวน 28,000 หมู่บ้าน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

ทั้งนี้ การเตรียมการดังกล่าวของทีโอที เพื่อมิให้มีปัญหาความล่าช้า เช่นเดียวกับการดำเนินโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ซึ่งทีโอที ได้ลงนามในการจัดซื้อจัดจ้างกับกระทรวงดิจิทัลฯมาตั้งแต่เดือน มี.ค.59 ทีโอทีต้องติดตั้งอินเตอร์เน็ตให้ กศน. จำนวน 10,000 แห่งทั่วประเทศ โดยจะต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีปัญหาในการเสนอกรอบงบประมาณในการดำเนินการ และขบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ทำให้ล่าช้ามาก และทีโอทีต้องจ่ายค่าปรับให้กระทรวงดิจิทัลฯตามสัญญาด้วย.

ซึ่งถือเป็นโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล วงเงินราว 9,468 ล้านบาท โดยทีโอทีต้องจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ตามระเบียบพัสดุของทีโอทีอย่างเคร่งครัด สำหรับการอนุมัติกรอบงบ 26 ก.ย. 2559 04:00 26 ก.ย. 2559 04:00 ไทยรัฐ