วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หวังกฎหมายบริหารงานบุคคลฯแก้สารพัดปัญหา

นายประสงค์ ผ่องภิรมย์ อุปนายกสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สพอท.) เปิดเผยว่า สพอท.ได้ยืนหนังสือต่อ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ... และอยากให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็ว เพราะขณะนี้พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับความเป็นธรรมหลายเรื่อง โดยเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยหลายแห่งถูกเลิกจ้างสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับกันเอง ส่งผลให้การบริหารงานบุคคล การให้สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆในแต่ละมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน จึงหวังว่ากฎหมายนี้จะแก้ปัญหาได้บ้าง

ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี ที่ปรึกษา สพอท. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ....จะเป็นกฎหมายกลาง ที่เข้ามาช่วยดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้ได้รับความเท่าเทียมกันในเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สำคัญทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงในอาชีพ

ด้าน น.ส.อาภรณ์กล่าวว่า เดือน ต.ค.นี้จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลฯต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานได้.

สพอท.ได้ยืนหนังสือต่อ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ... และอยากให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็ว 26 ก.ย. 2559 02:00 26 ก.ย. 2559 02:04 ไทยรัฐ