วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"รายงานวันจันทร์"-ปรับภูมิทัศน์ริมน้ำรอบพระบรมมหาราชวัง ผุดที่จอดรถใต้ดินท่าเตียน

เมื่อราวปี 2550 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เริ่มพัฒนาพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวัง โดยปรับปรุงกลุ่มอาคารโบราณสถาน ที่เป็นอาคารตึกแถวริมถนนหน้าพระลาน ท่าช้างและท่าเตียน ที่ตั้งอยู่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีความสวยงามระดับโลก

จากการทำงานดังกล่าวทำให้ทราบถึงปัญหาในบริเวณดังกล่าวที่มีที่จอดรถไม่เพียงพอ เนื่องจาก มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากจนเกิดความแออัดคับคั่ง และบดบังทัศนียภาพของบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง

อรนุช อิ่มอารมณ์ หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพย์สินฯจึงได้ หารือกับสำนักพระราชวัง ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีแนวคิดก่อสร้างที่จอดรถใต้ดิน สวนนาคราภิรมย์ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนที่จอดรถ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนนาคราภิรมย์ เดิม เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นทัศนียภาพเกาะรัตนโกสินทร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านบนสวนนาคราภิรมย์เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักพระราชวัง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ กทม.มีพื้นที่รวม 7.5 ไร่ กำหนด ให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ประกอบด้วย

1.อาคารจอดรถใต้ดิน 3 ชั้นครึ่ง จอดรถยนต์ได้ 700 คัน 2.ก่อสร้างอาคารประกอบย่อยระดับพื้นดินรวม 5 หลัง 3.ก่อสร้างเรือนรับรองริมแม่น้ำเจ้าพระยา 1 หลัง 4.ปรับเปลี่ยนภูมิสถาปัตย์ระดับพื้นดินเหนืออาคารจอดรถและบริเวณโดยรอบเป็นสวน สาธารณะ 5.บูรณะอาคารโบราณสถานในพื้นที่ของ “อาคารคลังราชการ” 5 หลังเป็นพิพิธภัณฑ์โขนในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เริ่มก่อสร้างในเดือน พ.ย.2559 กำหนดแล้วเสร็จเดือน ธ.ค.2561 โดยจะมอบให้บริษัทสยามสินธร ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินฯถือหุ้น 100% เป็นผู้บริหารจัดการ โดยค่าจอดรถจะไม่เน้นกำไรเชิงธุรกิจ

อานนท์ ฉ่ำชื่นวงษ์ ตัวแทนจากบริษัทเมตริก วิศวกรที่ปรึกษา เผยว่า การออกแบบอาคารจอดรถใต้ดินจะเน้นเรื่องความปลอดภัย โดยตัวอาคารมีความลึกจากผิวดิน 15 เมตร กว้าง 40 เมตร เป็นอาคารจำนวน 3 ชั้นครึ่ง แต่ละชั้นสูง 2.70 เมตร เนื่องจากอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำเป็นต้องก่อสร้างผนังกันดินทรุดความหนา 1 เมตร เสริมเข็ม คอนกรีต ส่วนดินที่ขุดได้ประมาณ 1 แสนคิว จะใช้วิธีขนลำเลียงทางเรือ

พื้นที่สวนนาคราภิรมย์เดิมเป็นที่ตั้งของกรมการค้าภายในและองค์การคลังสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมธนารักษ์ และกรุงเทพมหานคร ถูกออกแบบให้เป็นสวนเปิดโล่ง ใช้เป็นลานอเนกประสงค์เพื่อการออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า “สวนนาคราภิรมย์” หรือสวนเป็นที่น่ารื่นรมย์ยิ่งของชาวพระนคร.

เมื่อราวปี 2550 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เริ่มพัฒนาพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวัง โดยปรับปรุงกลุ่มอาคารโบราณสถาน ที่เป็นอาคารตึกแถวริมถนนหน้าพระลาน ท่าช้างและท่าเตียน ที่ตั้งอยู่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง แหล่งท่องเที่ยว 26 ก.ย. 2559 00:43 26 ก.ย. 2559 00:49 ไทยรัฐ