วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ททท.ร่วมมือ จ.น่าน เปิดเส้นทางนักปั่น เมืองต้องห้ามพลาด

ททท. ร่วมกับ จังหวัดน่าน เปิดเส้นทางนักปั่น เมืองต้องห้ามพลาด โดยใช้จักรยานในการท่องเที่ยว เพิ่มความประทับใจให้นักปั่นจักรยานผ่านเส้นทางสวยงาม-ศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัด ตั้งเป้าเพิ่มนักท่องเที่ยวในรูปแบบปั่นจักรยาน

วันนี้ 25 ก.ย. ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้เปิดกิจกรรม เปิดเส้นทางนักปั่น เมืองต้องห้ามพลาด โดย ททท. ร่วมกับจังหวัดน่าน เปิดเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน เพื่อสร้างความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว โดย นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักปั่นจักรยานของจังหวัดน่าน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวกว่า 500 คน เข้าร่วมปั่นในครั้งนี้

โดยเส้นทางนั้น จะเริ่มต้นจาก วัดพระธาตุแช่แห้ง อารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ปั่นผ่านตำบลม่วงตึ๊ด ไปจุดพักนักปั่นจุดแรก ที่วัดภูมินทร์ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นปั่นไปวัดพระเกิด เป็นจุดพักรถที่ 2 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยวัดพระเกิด จะมีพิพิธภัณฑ์ที่อนุรักษ์ของเก่า รวมไปถึงวิถีชุมชน จากนั้นปั่นไปอีก 1 กิโลเมตร ไปตึกแดง หรือตึกเกษมรังษี ที่โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ซึ่งมีอายุ 101 ปี โดยใช้เส้นทางรวมทั้งหมดกว่า 10 กิโลเมตร

โดยผู้ปั่นจักรยานในเส้นทางเหล่านี้ จะได้สัมผัสกับเสน่ห์ หรือ เอกลักษณ์ของจังหวัดในเมืองต้องห้าม...พลาด ผ่านประสบการณ์ในมุมต่างๆ ทั้งการเข้าไปร่วมกิจกรรม การเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน โดย ททท.คาดหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่นำส่งความประทับใจให้นักปั่นจักรยานผ่านเส้นทางจักรยาน 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด และช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น

จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานอย่างต่อเนื่อง ททท.คาดการณ์ว่า จะสามารถกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน และสร้างนักท่องเที่ยวโดยจักรยานให้เพิ่มขึ้นเป็น 400,000 คน ในปี 2558 จากที่เคยคาดว่าจะมีประมาณ 320,000 คน โดยตั้งเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาก 35,000 คน เป็น 40,000 คน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวด้วยจักรยานจากกลุ่มประเทศ Asia และ AEC ซึ่งคาดว่า จะมีอัตราการเติบโตสูงถึง 30% สร้างรายได้รวมด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยมากกว่า 1,400 ล้านบาท

ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะจักรยานเป็นพาหนะที่ไม่สร้างมลภาวะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งเสียงดัง มีระบบกลไกที่ไม่ซับซ้อน และเข้าถึงได้แทบทุกสภาพพื้นที่โดยไม่ต้องการเชื้อเพลิง ผู้ขี่จึงสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องความห่างไกลความเจริญ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดีอีกอย่างหนึ่ง ที่ผู้ขี่ได้ประโยชน์ทั้งจากการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน

นับตั้งแต่เกิดภาวะราคาน้ำมันสูง และภาวะโลกร้อน ทั่วโลกก็กลับมาให้ความสำคัญกับการใช้จักรยานเป็นพาหนะมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยด้วย ปัจจุบันในประเทศไทย มีการสร้างทางสำหรับจักรยานควบคู่ไปกับทางสำหรับรถยนต์มากขึ้น ทั้งในเขตเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ไปจนถึงเมืองขนาดเล็กทั่วประเทศ มีการตั้งกลุ่มและชมรมต่างๆ ในหมู่ผู้รักการขี่จักรยานมากขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆ ทั้งระยะใกล้และระยะไกลทั่วประเทศมากขึ้นด้วย จนเกิดเป็นกระแสการท่องเที่ยวโดยจักรยานอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ

ททท. ร่วมกับ จังหวัดน่าน เปิดเส้นทางนักปั่น เมืองต้องห้ามพลาด โดยใช้จักรยานในการท่องเที่ยว เพิ่มความประทับใจให้นักปั่นจักรยานผ่านเส้นทางสวยงาม-ศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัด ตั้งเป้าเพิ่มนักท่องเที่ยวในรูปแบบปั่นจักรยาน 25 ก.ย. 2559 16:34 26 ก.ย. 2559 00:05 ไทยรัฐ