วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้ไอแพด วินิจฉัยโรคเด็กออติสต์ได้

นักวิทยาศาสตร์อังกฤษดีใจที่เจอว่า หากปล่อยให้เด็กออติสต์ได้เล่นโทรศัพท์มือถือหรือไอแพดตามใจชอบ จะช่วย ให้วินิจฉัยโรค โดยดูจากท่าทางเมื่อเวลาเล่นเกมของเขาได้

นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท “ฮาริมาตา”ที่เพิ่งเปิด ได้ลองให้เด็กพวกนั้นใช้ไอแพดเล่นเกม คอยสังเกตจับท่าทาง เพื่อเอามาเป็นข้อมูลสำหรับวินิจฉัยโรค เขากับคณะได้วางเค้าโครง ของการใช้เทคโนโลยีกับคนไข้โดยไม่ต้องรุกล้ำเนื้อตัวมาก “การศึกษาครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกในการใช้อุปกรณ์เข้าช่วย ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น มันกลับทำให้เราล่วงรู้ไกลออกไปถึงบ่อเกิดของเด็กพิเศษพวกนี้ จนสามารถวินิจฉัยโรคที่กำลังเกิดขึ้นได้”

พวกเขากล่าวต่อไปว่า “อาจจะกล่าวได้ว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะทางสังคม อารมณ์ หรือสติปัญญาของเกม ที่ค้นพบแต่ความแตกต่างที่เป็นหัวใจ กลับอยู่ที่ท่าทางของเด็กออติสต์ออกท่าออกทางในตอนเล่นกับไอแพด การค้นพบอย่างไม่คาดฝัน นับว่าเพิ่มแรงหนุนเนื่องให้เกิดความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มพูนขึ้นว่า ความเสียหายที่รากฐาน ที่ทำให้เกิดเป็นออติสต์ ซึ่งหนุนยันโรคไว้”

เขาบอกเป้าหมายของการศึกษานี้ว่า เพื่อหาวิธีทดสอบใหม่ๆ ที่รวดเร็ว สนุก และเป็นที่ถูกใจเด็ก การให้เด็กใช้ไอแพดเล่นเกมดูท่าทำให้เกิดความสมบูรณ์ เพราะไอแพดเต็มไปด้วยเครื่องตรวจวัดอันมีพลัง ช่วยให้วัดท่าทางการเล่นของเด็กได้อย่างแม่นยำ.

นักวิทยาศาสตร์อังกฤษดีใจที่เจอว่า หากปล่อยให้เด็กออติสต์ได้เล่นโทรศัพท์มือถือหรือไอแพดตามใจชอบ จะช่วย ให้วินิจฉัยโรค โดยดูจากท่าทางเมื่อเวลาเล่นเกมของเขาได้ 25 ก.ย. 2559 12:21 25 ก.ย. 2559 13:31 ไทยรัฐ