วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

The talks have raised hopes.

เมื่อผู้อ่านท่านต้องการบอกคนในกลุ่มให้ ฉลอง หรือ แสดงความยินดี ก็อาจจะพูดว่า Raise your glasses. ยกแก้วขึ้น เช่นบอกว่า Ladies and gentlemen, will you raise your glasses to the bride and groom. ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย กรุณายกแก้วขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวครับ

นอกจากจะหมายถึงยกแล้ว กริยา ปลูกพืช กริยา เลี้ยงสัตว์ พวกหมูเห็ดเป็ดวัวอะไรพวกนี้ก็ใช้ raise ทั้งนั้นแหละครับ เช่นบอกว่า Raise wheat. ปลูกข้าวสาลี Raise pigs. เลี้ยงหมู หรือแม้แต่ อบรมเลี้ยงดู ก็ใช้ raise เหมือนกันครับ เช่นบอกว่า John raised his son as a good Muslim. จอห์นเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นมุสลิมที่ดี กริยาให้มีความตระหนัก กริยา ให้มีความหวัง พวกนี้ก็เหมือนกันครับใช้ raise เช่นบอกว่า The talks have raised hopes for the villagers. การเจรจาพูดคุยได้สร้างความหวังให้กับชาวบ้าน

เมื่อมีการเอ็มบาร์โก หรือการห้ามส่งสินค้าเข้าออกประเทศ จะ ยกเลิกการเอ็มบาร์โก ฝรั่งก็ใช้ Raise an embargo. บางครั้งผู้อ่านท่านอาจจะเจอฝรั่งพูดว่า I’ll raise hell with whoever stole my money. ผู้อ่านท่านครับ raise hell คือ โกรธและปฏิบัติอย่างรุนแรง ประโยคที่ฝรั่งคนนี้พูดก็คือ ฉันจะจัดการอย่างรุนแรงกับใครก็ตามที่ขโมยเงินของฉัน

ยกมือขึ้นก็ใช้ Raise your hand.ขณะสอนนักเรียนจอห์นพูดว่า Raise your hand if you have been to Myanmar. ใครเคยไปเมียนมายกมือขึ้น.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

25 ก.ย. 2559 09:19 25 ก.ย. 2559 09:19 ไทยรัฐ