วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักปกครองเกษียณ

นักปกครองเกษียณ

โดย ซี.12
26 ก.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

มีข้าราชการในสายงานฝ่ายปกครองอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งถึงแม้จะก้าวไปไม่ถึงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ก็สามารถอยู่ได้จนถึงเวลาเกษียณอายุ

มีทั้งปลัดจังหวัดและนายอำเภอรวมทั้งตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการสำนักที่สมควรบันทึกยกย่องไว้เป็นเกียรติประวัติดังนี้

ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ มี 1 ราย ได้แก่ 1.นายสุรพล สุวรรณานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง มี 2 ราย คือ 2.นายวิโรจน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 3.นายนิพนธ์ อินทรสกุล ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่เป็น ปลัดจังหวัด มี 14 ราย คือ 4.นายโกสินทร์ ศรีเพชรพงษ์ ปลัดจังหวัดพิจิตร 5.นายชัยภัค สุนทรหงส์ ปลัดจังหวัดนครปฐม 6.นายฐานิต พรหมทอง ปลัดจังหวัดระนอง 7.นายถวิล ศิริสวัสดิลก ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี 8.นายธำรง เขมะรัตน์ ปลัดจังหวัดตรัง 9.นายปรีชา โชติทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดน่าน 10.นายพินิจ บุญวรรณ ปลัดจังหวัดยโสธร 11.นายเรวัต อัมพวานนท์ ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี 12.นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร 13.นายวีระ เกิดศิริมงคล ปลัดจังหวัดสตูล 14.นายสฤษดิ์ ไสยโสภณ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 15.นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี ปลัดจังหวัดสกลนคร 16.นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น 17.นายอรรถสิทธิ์ สุขธรรมนิยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่เหลือเป็น นายอำเภออำนวยการระดับสูง 58 ราย ประกอบด้วย

18.เรือโทกฤษณ์ จินตะเวช นายอำเภอบางกรวย นนทบุรี 19.นายกฤษณ์ อุไรรัตน์ นายอำเภอสิงหนคร สงขลา 20.นายคณพล ชัยปรมัตถ์ นายอำเภอแม่ลาว เชียงราย 21.นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภอสามเงา ตาก 22.นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์ นายอำเภอเด่นชัย แพร่ 23.นายชัยยศ เอื้อปัญญาพร นายอำเภอกระสัง บุรีรัมย์ 24.นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง ชลบุรี 25.นายชาติชาย รัตนภานพ นายอำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ 26.นายชิษณุพงศ์ บูรณา นายอำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 27.นายณรงค์ สุขจันทร์ นายอำเภอควนเนียง สงขลา 28.นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม นายอำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี

29.นายธงชัย ตรีทิพยรักษ์ นายอำเภอวังทอง พิษณุโลก 30.นายธวัช พรหมอยู่ นายอำเภอหนองฉาง อุทัยธานี 31.นายธวัชชัย แปรงศรี นายอำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี 32.นายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี 33.นายธานี สินประสงค์ นายอำเภอองครักษ์ นครนายก 34.นายนรินทร์ บำเรอพงศ์ นายอำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี 35.นายนิกร จันทร์อำไพ นายอำเภอเมืองพังงา 36.นายนิธิวัชร์ จันทร์เฉลียว นายอำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 37.นายประกาศ สุขกุล นายอำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 38.นายผาชัย โปรียานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 39.นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ นายอำเภอท่าบ่อ หนองคาย 40.นายพิพัฒน์ คันธา นายอำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

41.นายพิพิธ ภาระบุญ นายอำเภอประจันตคาม ปราจีนบุรี 42.นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 43.นายเพชรัตน์จรูญนารถ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 44.นายไพฑูรย์ จิตต์สุทธิผล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ หนองคาย 45.นายภูมิชัย ราชพิตร นายอำเภอบ้านผือ อุดรธานี 46.นายมงคล พูลรักษ์ นายอำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี 47.นายราเชน ตันประพัฒน์ นายอำเภอกุสุมาลย์ สกลนคร 48.นายวัชระ ฉัตรเท นายอำเภอเมืองสกลนคร 49.นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ นายอำเภอนครชัยศรี นครปฐม 50.นายวัชรินทร์ นิ่มประทุม นายอำเภอเชียงของ เชียงราย

ยังมีรายชื่อนายอำเภออำนวยการระดับสูงอีกจำนวนหนึ่งที่จะนำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้