วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ คสช เซตซีโร่กกต.-4 องค์กรอิสระ ให้สอดคล้องร่างรธน.ฉบับประชามติ

"นคร" จี้ คสช.เซตซีโร่องค์กรอิสระ ยุ จัดระเบียบ กกต. หลังมีข่าวเเย่งอำนาจ จนเกิดผลลบ เชื่อกรธ.จัดสัมมนา 28 ก.ย.จะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในเรื่องนี้...

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. พล.อ.นคร สุขประเสริฐ สมาชิกสปท. และอดีตกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณี พล.อ.ฐิติวัฒน์ กำลังเอก สมาชิกสปท. วิจารณ์ กกต.เข้าสู่ยุคเสื่อมต้องมีการปฏิรูป ว่า สมาชิก สปท.และกรธ.บางคนได้คุยกันเรื่องนี้มาสักระยะว่า ที่สุดแล้วจำเป็นต้องมีการเซตซีโร่ กกต. และอีก 4 องค์กรอิสระ อย่าง กสม. ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยหรือไม่ เพื่อให้เกิดการปฏิรูป เริ่มต้นใหม่ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ เนื่องจากเนื้อหาในส่วนที่มาของกรรมการองค์กรอิสระ โครงสร้างหน่วยงาน ตลอดจนอำนาจหน้าที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญเดิม

นอกจากนี้ที่ผ่านมาเห็นปัญหาเรื่องการไม่ยอมรับกรรมการบางองค์กร ถูกครหาว่ามีใบสั่ง ก่อนหน้านี้มีการตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้ จนคสช.ต้องใช้ ม.44 ยุติปัญหา ล่าสุด กกต.มีข่าวปรากฏตามลำดับถึงการแย่งอำนาจกัน ต่อรองตำแหน่งประธาน การบริหารงบประมาณ เสนอร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจตนเอง จนเกิดผลเสียแก่องค์กร

"องค์กรอิสระจึงจำเป็นต้องเซตซีโร่ โดยเฉพาะกกต. ที่รัฐธรรมนูญปรับโครงสร้างแบ่งงานกันใหม่ เพิ่มจำนวนกรรมการจาก 5 เป็น 7 คน หากคสช.มาผลักดันเรื่องนี้ได้จะเป็นผลดีกับ คสช.เอง ภาพจะออกมาว่า คสช. ไม่ได้เลือกปฏิบัติ สองมาตราฐาน แต่ดำเนินการปฏิรูปทุกฝ่ายเพื่อให้บ้านเมืองดีขึ้น"

ส่วนข้อกังวลว่า หากต้องตั้ง กกต. ชุดใหม่ อาจมีปัญหาการจัดเลือกตั้งปลายปี 2560 นั้นสามารถไปเขียนในบทเฉพาะกาลของกฎหมายลูกว่าด้วย กกต. กำหนดให้กกต.ชุดนี้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกสัก 20 เดือน เพื่อให้จัดเลือกตั้ง ส.ส. และวางกระบวนการสรรหา ส.ว. ให้เสร็จก่อนส่งมอบภารกิจให้ กกต.ชุดใหม่ต่อไป ส่วนกรรมการองค์กรอิสระอื่น ก็มอบความเป็นธรรมให้แก่กรรมการที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งได้ไม่นานด้วยการกำหนดว่า ให้กรรมการชุดเก่า เข้ารับการสรรหาใหม่ได้ ทั้งนี้จะสอดคล้องกับบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญ ที่เปิดช่องไว้ว่า วาระดำรงตำแหน่งของกรรมการองค์กรอิสระที่อยู่ตอนนี้ให้เป็นตามกฎหมายลูก เชื่อว่าการจัดสัมมนาของกรธ.ในวันที่ 28 ก.ย.นี้ จะมีการอภิปรายในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง.

"นคร" จี้ คสช.เซตซีโร่องค์กรอิสระ ยุ จัดระเบียบ กกต. หลังมีข่าวเเย่งอำนาจ จนเกิดผลลบ เชื่อกรธ.จัดสัมมนา 28 ก.ย.จะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในเรื่องนี้... 24 ก.ย. 2559 20:36 24 ก.ย. 2559 20:54 ไทยรัฐ