วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนหนุนใช้ ม.44 ให้อำนาจกรมบังคับคดี ยึดทรัพย์ทุจริตจำนำข้าว

กรุงเทพโพลล์ เผย คน 63.4% หนุนใช้ม.44 ให้อำนาจกรมบังคับคดี ยึดทรัพย์คดีจำนำข้าว พร้อมเสนอเพิ่มโทษอื่นนอกเหนือยึดทรัพย์ ชี้เป็นคดีทำให้นักการเมืองตระหนักถึงความสุจริตในหน้าที่...

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน อายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,150 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เรื่อง "ประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อการดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าว" โดยความเห็นต่อการใช้ มาตรา 44 ให้อำนาจกับกรมบังคับคดีในการตรวจสอบคดีโครงการรับจำนำข้าว พบว่า ประชาชน ร้อยละ 63.4 เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า จะทำให้ความจริงปรากฏเร็วขึ้น (ร้อยละ 32.9) และทำให้การดำเนินคดีมีความคืบหน้าเร็วขึ้น (ร้อยละ 30.5) ขณะที่ร้อยละ 36.6 ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ควรให้ศาลยุติธรรมดำเนินคดีไปตามกระบวนการมากกว่า (ร้อยละ 25.4) และเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง (ร้อยละ 11.2)

สำหรับความเห็นต่อการออกคำสั่งให้มีการยึดทรัพย์กว่า 2 หมื่นล้าน จากผู้กระทำผิดโครงการรับจำนำข้าวในส่วนการซื้อขายข้าวแบบจีทูจี ประชาชนร้อยละ 44.2 ระบุว่า ควรเพิ่มบทลงโทษอย่างอื่น นอกเหนือจากการยึดทรัพย์ รองลงมา ร้อยละ 27.7 ระบุว่า เป็นการเรียกร้องค่าเสียหายที่คุ้มค่าแล้ว และร้อยละ 14.8 ระบุว่าเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายที่น้อยไป

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าผลจากการดำเนินคดีว่าจะมีการสร้างความปั่นป่วนหรือการปลุกระดมจากกลุ่มผู้ที่ไม่พอใจคำสั่งทางการปกครอง ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.6 ระบุว่าไม่กังวล ขณะที่ร้อยละ 41.4 ระบุว่ากังวล

ด้านความเห็นต่อการดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าวว่าส่งผลต่อนักการเมืองและข้าราชการให้หยุดพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันมากน้อยเพียงใด ประชาชนร้อยละ 37.4 เห็นว่าส่งผลค่อนข้างมาก รองลงมาร้อยละ 23.5 เห็นว่าส่งผลมาก และร้อยละ 21.6 เห็นว่าส่งผลค่อนข้างน้อย

ส่วนความเห็นต่อการดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าวว่าส่งผลอย่างไรกับสังคมไทยนั้น ประชาชน ร้อยละ 35.3 ระบุว่า ทำให้นักการเมืองตระหนักถึงความสุจริตในหน้าที่ รองลงมาร้อยละ 30.6 ระบุว่าทำให้ประชาชนคิดว่ากฎหมายสามารถเอาผิดนักการเมืองได้จริง และร้อยละ 21.9 ระบุว่าจะได้เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับการเมืองไทย

สุดท้ายเมื่อถามความพึงพอใจต่อภาพรวมความคืบหน้าในการดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าว พบว่า ประชาชน ร้อยละ 33.1 พึงพอใจค่อนข้างมาก รองลงมาร้อยละ 29.2 พึงพอใจมาก และ ร้อยละ 27.1 พึงพอใจค่อนข้างน้อย.

กรุงเทพโพลล์ เผย คน 63.4% หนุนใช้ม.44 ให้อำนาจกรมบังคับคดี ยึดทรัพย์คดีจำนำข้าว พร้อมเสนอเพิ่มโทษอื่นนอกเหนือยึดทรัพย์ ชี้เป็นคดีทำให้นักการเมืองตระหนักถึงความสุจริตในหน้าที่... 24 ก.ย. 2559 14:28 24 ก.ย. 2559 15:14 ไทยรัฐ