วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"กนกพร ประสิทธิ์ผล" นั่งนายก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมัย 2

"กนกพร ประสิทธิ์ผล" ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 2 พร้อมกันนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ อีก 18 คน และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมอีก 5 คน...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการสมัยที่ 5 และที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 6 (ต.ค. 2559-ก.ย. 2560) จำนวน 18 คน จากผู้แทนจากองค์กรสื่อมวลชน ดังนี้ 1.    น.ส.กนกพร ประสิทธิ์ผล องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) นายกสมาคมฯ 2. นายนิรันดร์ เยาวภาว์ บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ 3. นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) อุปนายกฯ คนที่ 1 4. นายเหมราช ราชคำ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อุปนายกฯ คนที่ 2

ต่อมา 5. น.ส.ภิชญา ศรีว่องไทย บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด เลขาธิการ 6. นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด เหรัญญิก 7. นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการฝ่ายวิชาการ 8. นายณศักต์ อัจจิมาธร บริษัท โพสต์ พับบลิชชิง จำกัด ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายวิชาการ 9. นายวิชัย สอนเรือง บริษัท สยามรัฐ จำกัด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 1 10. น.ส.เพ็ญนภา ชยะสุนทร บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 2

11. น.ส.ฤทัยวรรณ ฤาชัย บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด กรรมการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์ 12. นายสุริยัน ปัญญาไว บริษัท บางกอก แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด      กรรมการฝ่ายปฏิคม 13. นายปริญญา สุวรรณมณี บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด นายทะเบียน 14. นายอัตนัย ปานนิล บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด     กรรมการ 15. นายจิรกร วีระพงศ์ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด กรรมการ 16. นายจำลอง ดอกปิก บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กรรมการ 17. นายณัฐพงค์ พยุงศักดิ์สกุล บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด กรรมการ และ 18. ตัวแทน จาก บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด โดยมีผลวันที่ 1 ต.ค.2559

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า พร้อมกันนี้ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม อีก 9 คน ประกอบด้วย 1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ไทยรัฐออนไลน์ 2. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย 3. นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการ 4. นายธนา ทุมมานนท์ ไทยรัฐออนไลน์ 5. นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี เดลินิวส์ออนไลน์ 6. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ 7. นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 8. น.ส.ชุตินธรา วัฒนกุล สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี และ 9. น.ส.สุธิดา มาไลยพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม    

นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมสมาคมฯ ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ข้อปัญหาด้านจริยธรรมขององค์กรสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 5 คน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม ซึ่งไม่ได้เป็นองค์กรสมาชิก จำนวน 2 คน และบุคคลจากองค์กรสมาชิกที่ไม่ได้เป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายชวรงค์ นายจักรพันธ์ นายสวิชย์ นายไพบูลย์ และนายมานะ

สำหรับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 24 ก.ย. 2552 ในนามชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ก่อนจะจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2555 โดยมีประธานชมรม และนายกสมาคมมาแล้ว 3 คน ได้แก่ นายชวรงค์ ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2552-2554 นายนิรันดร์ นายกสมาคมฯ สมัยที่ 1-2 และน.ส.สุธิดา นายกสมาคมฯ สมัยที่ 3-4.

"กนกพร ประสิทธิ์ผล" ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 2 พร้อมกันนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ อีก 18 คน และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมอีก 5 คน... 24 ก.ย. 2559 14:09 24 ก.ย. 2559 14:32 ไทยรัฐ