วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สายัณห์' ร่อน จม.เปิดผนึกฉบับที่ 4 เปิดใจตั้งผู้ว่าฯ ไม่เป็นธรรม

'สายัณห์' ร่อน จม.เปิดผนึกฉบับที่ 4 เปิดใจตั้งผู้ว่าฯ ไม่เป็นธรรม

  • Share:

รองผู้ว่าฯ ตรัง เดินเครื่องชนอีกครั้ง เขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 4 เปิดใจถึงความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ย้ำต่อสู้เพื่อขอความเป็นธรรม และเกียรติศักดิ์ศรีของกระทรวงมหาดไทย...

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ร้องขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และได้ยื่นถวายฎีกาไปเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา ในวันนี้ได้มีจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 4 อีกครั้ง โดยระบุว่า หลังจากที่ รมว.มหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ซึ่งปรากฏในสื่อทุกแขนงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ มีใจความว่าเรื่องของอาวุโสในทางราชการไม่ใช่คำตอบสุดท้าย "ถูกต้องครับ" ผมก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนในหนังสือขอความเป็นธรรมทุกฉบับที่ไปยื่นในแต่ละที่ ว่าตามประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งในครั้งนี้มีการพิจารณาคะแนนจาก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนบุคคล คะแนนเต็ม 30 คะแนน พิจารณาจาก (1.1) อาวุโสในการดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (1.2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี โท เอก (1.3) ประวัติการดำเนินการทางวินัย

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และผลงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน พิจารณาจาก (2.1) ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยให้เขียนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 (2.2) ผลงานที่ภาคภูมิใจให้เขียนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้กระผมไม่เคยชี้ลงไปว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดที่อาวุโสที่สุดจะต้องได้รับการคัดเลือก แต่กระผมได้ชี้แจงให้เห็นว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปีเศษ หรือ 2 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 8 ปี 7 ปี 6 ปี 5 ปี ในขณะที่วุฒิการศึกษาเกือบทุกท่านจบ ปริญญาโท ส่วน ปริญญาตรี และปริญญาเอกเท่าที่เห็นในบัญชีผู้ที่ได้เข้าสอบรอบที่ 2 มีปริญญาตรี 2 คน ปริญญาเอก 1 คน

ส่วนประวัติการดำเนินการทางวินัยกระผมไม่ทราบว่า แต่ละท่านเคยมีประวัติถูกดำเนินการทางวินัยบ้างหรือไม่ เพราะไม่ปรากฏให้เห็นในวันเข้าสอบ แต่เป็นบันทึกที่ปรากฏอยู่ในประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ของแต่ละท่าน สำหรับกระผมนั้น อาวุโสในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทวีคูณในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8 ปี 4 เดือน อาวุโสที่สุดในจำนวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ การศึกษา ปริญญาโท ประวัติการดำเนินการทางวินัยตั้งแต่รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 (พ.ศ.2521 จนถึงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 39 ปี ไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัยใดๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นคะแนนในส่วนนี้คะแนนเต็ม 30 คะแนน กระผมจะต้องได้เกือบเต็ม เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่เป็นคะแนนเฉพาะตัวของแต่ละคน ยิ่งมีอาวุโสในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการมากเพียงใด คะแนนในส่วนนี้ยิ่งมากขึ้นกว่าผู้ที่มีอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพียง 1-2 ปีมากอย่างแน่นอน

ในส่วนที่ 2 ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และผลงาน เป็นการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติคะแนนส่วนนี้ จะมีการกำหนดขั้นสูงและขั้นต่ำไว้ เช่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดต้องไม่เกิน 18 คะแนน ผู้ได้คะแนนต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่า 12 คะแนน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุปถัมภ์คะแนนกันมากเกินไป ซึ่งในส่วนนี้กระผมจะมีคำขอให้ศาลปกครองมีหมายเรียกคณะกรรมการคัดเลือกทั้ง 5 ท่านเข้าชี้แจง และจะมีคำขอให้ศาลปกครองเรียกเอกสารวิสัยทัศน์และเอกสารผลงานของทั้ง 48 คนที่ผ่านเข้ารับการคัดเลือกในรอบสองมาให้คณะกรรมการชี้แจงการให้คะแนนของทั้ง 48 คน ส่วนเทคนิควิธี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล อันนี้ผมใจกว้างพอที่จะบอกให้คณะกรรมการทั้ง 5 ท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าครับ รวมตลอดถึงใครจะตกแต่งเอกสารวิสัยทัศน์และเอกสารผลงานให้ผู้ที่อยู่ในอุปถัมภ์คนใดก็เชิญทำได้ตามสบายครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าในยุคดิจิทัล เวรกรรมติดจรวดมาจริงๆ ครับ และกระผมเชื่อในความยุติธรรมของศาลปกครองที่จะใช้กระบวนการพิจารณาในระบบไต่สวนหาความยุติธรรมในส่วนนี้ได้

จึงขออนุญาตนำเรียนข้อจริงที่ได้เขียนไว้ในหนังสือร้องขอความเป็นธรรมที่ยื่นไว้ทุกแห่งที่กล่าวมา กระผมไม่เคยกล่าวว่าให้มีการพิจารณาเพียงประเด็นอาวุโสในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด แต่กระผมได้ขอให้มีการนำเอาทุกประเด็นที่ได้กล่าวมาข้างต้น มาคิดคำนวณคะแนนอย่างมีคุณธรรม เพื่อหาคนที่จะอยู่ในลำดับ 1-24 ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบคุณธรรม การเขียนจดหมายเปิดผนึกในครั้งนี้กระผมจำเป็นต้องทำเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในกลุ่มท่านที่ติดตามกรณีการร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ว่ากระผมคิดแต่เรื่องอาวุโส มิใช่ครับ แต่กระผมคิดทุกส่วนและทุกข้อของการคิดคำนวณคะแนนที่กำหนดไว้ในการคัดเลือกครั้งนี้.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สายัณห์' ขีดเส้น 26 ก.ย.นี้ ปมตั้งผู้ว่าฯ ลั่นไม่เป็นธรรม ลุยแตกหัก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้