วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกร็ง! กันทั่วจัดถก พ.ร.บ.หลักทรัพย์ใหม่

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่า ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) หลายแห่งมีความกังวลเรื่องการให้หรือการเปิดเผยข้อมูลต่างๆแก่นักลงทุนว่าอาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับแก้ไขใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยังเป็นเรื่องใหม่ โดยที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ได้หารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร บจ. เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจร่วมกัน อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์ยืนยันว่าจะยังมีการจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนและจัดโรดโชว์ต่อไป

ด้านนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (โบรกเกอร์) เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าสมาคมโบรกเกอร์ได้เชิญตัวแทนสำนักงาน ก.ล.ต. มาให้ข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ใหม่ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของโบรกเกอร์ทุกแห่ง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โดยฝั่งโบรกเกอร์มีความกังวลในเรื่องการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะวิชาชีพการวิเคราะห์คือการมองไปข้างหน้า บนพื้นฐานข้อมูลปัจจุบันและแผนงานอนาคต ซึ่งทางสมาคมนักวิเคราะห์จะจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์ ว่าการวิเคราะห์นั้นใช้ข้อมูลและสมมติฐานอะไรบ้างเพื่อให้ ก.ล.ต.พิจารณา และทำความเข้าใจตรงกันว่า วิเคราะห์อย่างไรไม่ผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ใหม่.

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่า ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) หลายแห่งมีความกังวลเรื่องการให้หรือการเปิดเผยข้อมูลต่างๆแก่นักลงทุนว่าอาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับแก้ไขใหม่... 24 ก.ย. 2559 05:01 24 ก.ย. 2559 05:01 ไทยรัฐ