วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เศรษฐกิจไทยยังน่าห่วง!

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายนโยบายการเงิน เปิดเผยว่า จากการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยล่าสุดของ ธปท.ในภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวดีขึ้น โดย ธปท.ได้ปรับขึ้นการประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากคาดว่าจะขยายตัว 3.1% ในการประมาณการครั้งก่อน เป็น 3.2% ในการประมาณการครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบที่ต้องติดตามเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจากภาคการส่งออกที่เป็นตัวบั่นทอนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด

โดยในส่วนของปัจจัยในประเทศนั้น ธปท.ประเมินว่า การอุปโภคบริโภคในระยะต่อไปแม้ภาพรวมจะขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่การขยายตัวจะชะลอลงจากไตรมาสที่ 2 หากรัฐบาลไม่มีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติม เชื่อว่าความเชื่อมั่นในการบริโภคของเอกชนยังคงลดลง นอกจากนั้น จากการประเมิน ธปท.ยังพบว่า ภาคเอกชนขนาดกลางและเล็กของไทยมีความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในทางลบ (Shock) ได้น้อยกว่าที่คาดไว้ ทำให้หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้น ซึ่ง ธปท.จะติดตามกรณีนี้อย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคการลงทุน ในส่วนของการลงทุนภาครัฐ ยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ซึ่ง ธปท.อยากเห็นการลงทุนเพิ่มขึ้นในส่วนของรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนตรงกันข้ามกับภาครัฐ โดยการลงทุนยังอยู่ในระดับต่ำ และมีเอกชนจำนวนหนึ่งซึ่งยังคงชะลอการลงทุนออกไปต่อเนื่อง นอกจากนั้น หากดูภาพรวมของเศรษฐกิจโลก ธปท.ได้ปรับลดประมาณการการขยายตัวของประเทศเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจหลักในปีนี้และปีหน้าลงเกือบทุกประเทศ โดย ธปท.ปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงเหลือ 3% จาก 3.2%.

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายนโยบายการเงิน เปิดเผยว่า จากการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยล่าสุดของ ธปท.ในภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวดีขึ้น... 24 ก.ย. 2559 04:55 24 ก.ย. 2559 04:55 ไทยรัฐ