วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียว ธ.ก.ส.ช่วยไร่มัน พักหนี้-ปล่อยกู้ฉุกเฉินเสริมสภาพคล่อง

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เมื่อวันที่ 22 ก.ย.59 มีมติจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า พิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้แก่ มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นให้แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง เป็นเวลา 24 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.59-31 ส.ค.61 วงเงิน 1,200 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 500,000 ราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะชดเชยดอกเบี้ยให้ 1.5% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 1.5%

นอกจากนี้ จะเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และเพิ่มสภาพคล่อง จำนวน 500,000 ราย รายละไม่เกิน 20,000 บาท รวมวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือน หรือหากกู้เต็มวงเงิน 20,000 บาท จะชำระดอกเบี้ยเพียงเดือนละ 100 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน ซึ่งเกษตรกรที่ยังไม่เคยกู้เงินจาก ธ.ก.ส.ก็ขอกู้ในส่วนนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้เป็นต้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงที่ชะลอการขุดหัวมันไปขาย รวมถึงจะเสนอเห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้ามันสำปะหลัง ตรวจสอบสุขอนามัยพืช ป้องกันลักลอบนำเข้า ดึงมันสำปะหลังออกสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยกรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะร่วมมือกัน นำผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ มาเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย เพื่อกระจายมันสำปะหลังไปยังประเทศที่มีความต้องการใช้มัน เช่น อินเดีย สำหรับ 3 มาตรการที่ นบมส.อนุมัติไปก่อนหน้าจะเสนอให้ ครม.อนุมัติดำเนินการเร็วขึ้นเป็นการเริ่มต้นโครงการ 15 ต.ค.59-31 ธ.ค.62 จากเดิมเริ่ม 1 ธ.ค.59-31 ธ.ค.62 ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด เป็นต้น.

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เมื่อวันที่ 22 ก.ย.59 มีมติจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า พิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร... 24 ก.ย. 2559 04:53 24 ก.ย. 2559 04:53 ไทยรัฐ