วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปอมท.นัดถกแยกอุดมฯพ้นวังจันทรเกษม เผยข้อเสนอเดิมดึงงานวิจัยรวมกัน หารือใหม่เร่งตอบโจทย์ประเทศ

ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายให้มีการศึกษาการแยกงานอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยหน่วยงานใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นนั้น จะต้องมีส่วนเชื่อมโยงในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยด้วยนั้น รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวว่า ข้อเสนอเดิมของ ปอมท. เมื่อปี 2558 เสนอให้แยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกระทรวงการอุดมศึกษาและวิจัย โดยให้รวมหน่วยงานด้านการวิจัยของประเทศที่อยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์มาอยู่ในกระทรวงใหม่ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเนคเทค, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค เป็นต้น โดยเห็นว่ากลุ่มงานวิจัยที่กระจายอยู่ในกระทรวงต่างๆ ควรมาอยู่รวมกัน เนื่องจากบุคลากรมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน คือ เป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักวิจัย อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของ ปอมท. ดังกล่าวเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นระยะเวลานาน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็เงียบเฉยมานาน และเมื่อทราบว่า พล.อ.ดาว์พงษ์จะมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ปอมท.ยอมรับว่า ปรับตัวไม่ทัน คงต้องนำข้อเสนอเดิมมาประชุมปัดฝุ่นกันใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันและให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และบทบาทของอุดมศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการอาชีวศึกษา โดยจะมีการประชุมเรื่องการแยกการอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุม ปอมท.เดือน ต.ค.นี้ ที่มหาวิทยาลัยนครพนม

“สิ่งที่ ปอมท.ต้องทำคือ ต้องมองระบบอุดมศึกษาใหม่ โดยนำโจทย์ของประเทศมาเป็นพื้นฐาน เช่น การเชื่อมโยงอุดมศึกษากับอาชีวศึกษาให้มากขึ้น โดยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.ให้เข้มแข็งด้วยตนเอง มีเส้นทางการเรียนและการทำงานที่ชัดเจน ผู้เรียนจะได้ไม่ต้องเรียนต่อปริญญาตรีกันหมด หรือขณะนี้มีการส่งเสริมเรื่องทวิศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่ง ปอมท.กำลังให้ความสนใจเรื่องนี้ โดยการประชุมวิชาการประจำปี 2559 นี้ ปอมท.จะเชิญเลขาธิการ กพฐ.และเลขาธิการ กอศ.มาร่วมให้แนวคิดและร่วมมือกันทำงานมากขึ้นด้วย” รศ.ดร.ชัยวุฒิกล่าว.

24 ก.ย. 2559 04:42 24 ก.ย. 2559 04:42 ไทยรัฐ