วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประกาศผลสอบบิ๊กสถานศึกษา

ประกาศผลสอบบิ๊กสถานศึกษา

  • Share:

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 15-21 ส.ค. มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 882 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทั่วไป 431 ราย และกลุ่มประสบการณ์ 451 รายนั้น ปรากฏว่า ผลการประเมินภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กลุ่มทั่วไป ผ่านการประเมินเพียง 72 ราย ขณะที่มีผู้ไม่ผ่านการประเมิน 354 ราย มีผู้ขาดสอบ 5 ราย และกลุ่มประสบการณ์ ผ่านการประเมินทั้งหมด 451 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมินได้เข้ารับการประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 522 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทั่วไป 72 ราย กลุ่มประสบการณ์ 450 ราย ซึ่ง สอศ.ได้ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ สอศ. www.vec.go.th และเว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 http://ipa.vec.go.th โดย สอศ.จะให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในต้นเดือน ต.ค.นี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้