วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประปาคว้ารางวัลเอเชีย ถ่ายทอดความรู้-โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน

รายงานข่าวจากการประปานครหลวง แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้นางวัชรี ประสาทเขตต์การ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลชนะเลิศ (the winner) Asian CSR Awards 2016 สาขา Education Improvement (การถ่ายทอดทักษะความรู้) ในงาน Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) ครั้งที่ 15 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยผลงานโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่นำความเชี่ยวชาญของ กปน. มาอบรมวิชาชีพช่างประปาให้แก่ประชาชนโดยไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ มีโครงการที่ส่งเข้าประกวดในสาขานี้ทั้งสิ้น 112 โครงการ จาก 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ กปน. ที่ได้ส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ด้านช่างประปา สามารถช่วยเหลือตนเองและสังคม พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยที่ริเริ่มโครงการช่วยเหลือประชาชนแบบให้เปล่านี้ โดยได้มีการอบรมช่างประปาไปแล้วกว่า 700 คน พร้อมมอบกล่องเครื่องมือช่างประปาให้ด้วย

Asian CSR Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่โครงการที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรและมีความริเริ่มในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ Environmental Excellence (สิ่งแวดล้อม) Education Improvement, Poverty Alleviation (การแก้ปัญหาความยากจน) Health Enhancement (การพัฒนาสุขภาพ) ซึ่งแต่ละสาขาจะมีเพียง 1 โครงการเท่านั้น จัดโดย The AIM-Ramon V. del Rosario Sr. Center for Corporate Responsibility (AIM-RVR CSR Center) เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการโดยสถาบันการบริหารแห่งเอเชีย (Asian Institute of Management) ผู้ริเริ่มหลักสูตรการศึกษาระดับนานาชาติสำหรับนักบริหารที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับโลกของสมาคม Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ในสหรัฐอเมริกา.

รายงานข่าวจากการประปานครหลวง แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้นางวัชรี ประสาทเขตต์การ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลชนะเลิศ (the winner) Asian CSR Awards 2016 สาขา Education Improvement 24 ก.ย. 2559 04:29 24 ก.ย. 2559 04:29 ไทยรัฐ