วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประปาคว้ารางวัลเอเชีย ถ่ายทอดความรู้-โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน

ประปาคว้ารางวัลเอเชีย ถ่ายทอดความรู้-โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน

  • Share:

รายงานข่าวจากการประปานครหลวง แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้นางวัชรี ประสาทเขตต์การ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลชนะเลิศ (the winner) Asian CSR Awards 2016 สาขา Education Improvement (การถ่ายทอดทักษะความรู้) ในงาน Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) ครั้งที่ 15 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยผลงานโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่นำความเชี่ยวชาญของ กปน. มาอบรมวิชาชีพช่างประปาให้แก่ประชาชนโดยไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ มีโครงการที่ส่งเข้าประกวดในสาขานี้ทั้งสิ้น 112 โครงการ จาก 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ กปน. ที่ได้ส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ด้านช่างประปา สามารถช่วยเหลือตนเองและสังคม พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยที่ริเริ่มโครงการช่วยเหลือประชาชนแบบให้เปล่านี้ โดยได้มีการอบรมช่างประปาไปแล้วกว่า 700 คน พร้อมมอบกล่องเครื่องมือช่างประปาให้ด้วย

Asian CSR Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่โครงการที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรและมีความริเริ่มในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ Environmental Excellence (สิ่งแวดล้อม) Education Improvement, Poverty Alleviation (การแก้ปัญหาความยากจน) Health Enhancement (การพัฒนาสุขภาพ) ซึ่งแต่ละสาขาจะมีเพียง 1 โครงการเท่านั้น จัดโดย The AIM-Ramon V. del Rosario Sr. Center for Corporate Responsibility (AIM-RVR CSR Center) เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการโดยสถาบันการบริหารแห่งเอเชีย (Asian Institute of Management) ผู้ริเริ่มหลักสูตรการศึกษาระดับนานาชาติสำหรับนักบริหารที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับโลกของสมาคม Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ในสหรัฐอเมริกา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้