วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสม. มองใช้ 'ทศกัณฐ์’ ถ่ายเอ็มวี มีมุมบวก ต้องดูความเหมาะสม

กสม.ด้านวัฒนธรรม ชี้ใช้ "ทศกัณฐ์" ถ่ายเอ็มวีมีทั้งข้อดี-ข้อเสีย แต่ต้องดูความเหมาะสม ไม่ลดทอนศักดิ์ศรีวัฒนธรรม หวั่นกระทบจิตใจผู้ชื่นชอบศิลปกรรม-วรรณคดี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.59 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะประธานอนุกรรมการเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณีเอ็มวี "เที่ยวไทยมีเฮ" ที่ถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นทศกัณฐ์ ว่า ถ้ามองอย่างเป็นกลางก็มีทั้งความเหมาะสมและไม่เหมาะสม ในแง่ของความเหมาะสม ผู้จัดทำคงอยากประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยเอาตัวละครในวรรณคดีเพื่อมาเป็นจุดดึงดูดความสนใจ แต่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยการเอาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในกรณีนี้คือโขนมาเป็นจุดขายนั้น ก็ต้องเคารพวัฒนธรรม ต้องไม่ลดทอนศักดิ์ศรีของวัฒนธรรม อาจกระทบจิตใจผู้ที่ชื่นชอบในศิลปกรรมและวรรณคดีได้

ทั้งนี้เชื่อว่าผู้ทำไม่ได้มีเจตนาไม่ดี การเอาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาใช้มองในมุมบวก ก็สามารถส่งผลให้เยาวชนรุ่นหลังและชาวต่างชาติได้รู้จักวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย เพียงแต่การนำมาใช้นั้นต้องศึกษาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญว่านำมาใช้อย่างไรจึงจะให้เกิดความเหมาะสม ในมุมสิทธิมนุษยชน ได้มีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 15 ที่ให้การรับรองสิทธิแก่พลเมืองในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์แห่งความก้าวหน้า จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่ต้องดูความเหมาะสม.

กสม.ด้านวัฒนธรรม ชี้ใช้ "ทศกัณฐ์" ถ่ายเอ็มวีมีทั้งข้อดี-ข้อเสีย แต่ต้องดูความเหมาะสม ไม่ลดทอนศักดิ์ศรีวัฒนธรรม หวั่นกระทบจิตใจผู้ชื่นชอบศิลปกรรม-วรรณคดี 23 ก.ย. 2559 17:28 23 ก.ย. 2559 18:43 ไทยรัฐ