วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปอมท.หารือแนวทางตั้ง ก.อุดมศึกษาและวิจัย ใหม่ให้เข้าธีมไทยแลนด์ 4.0

ปอมท.หารือแนวทางตั้ง ก.อุดมศึกษาและวิจัย ใหม่ให้เข้าธีมไทยแลนด์ 4.0

  • Share:

ปอมท.เผยข้อเสนอตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนั้น อาจจะต้องนัดหารือใหม่อีกรอบในเดือน ต.ค.นี้ เพื่อปรับให้ทันสมัยและเข้ากับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

จากกรณี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายให้มีการศึกษาการแยกงานอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นนั้น จะต้องมีส่วนเชื่อมโยงในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยด้วยนั้น

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.59 รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า เมื่อปี 2588 กระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้แยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกระทรวงการอุดมศึกษาและวิจัย โดยให้รวมหน่วยงานด้านการวิจัยของประเทศที่อยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์มาอยู่ในกระทรวงใหม่ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เนคเทค ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค เป็นต้น โดยเห็นว่ากลุ่มงานวิจัยที่กระจายอยู่ในกระทรวงต่างๆ ควรมาอยู่รวมกัน เนื่องจากบุคลากรมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน คือ เป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักวิจัย

อย่างไรก็ตามข้อเสนอของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้เสนอข้อคิดเห็นดังกล่าวให้กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นระยะเวลานาน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็เงียบเฉยมานาน และเมื่อทราบว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ จะมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ปอมท.ยอมรับว่าปรับตัวไม่ทัน คงต้องนำข้อเสนอเดิมมาประชุมปัดฝุ่นกันใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันและให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และบทบาทของอุดมศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการอาชีวศึกษา โดยจะมีการประชุมเรื่องการแยกการอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุม ปอมท.เดือน ต.ค.นี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนม

“สิ่งที่ ปอมท. ต้องทำคือ ต้องมองระบบอุดมศึกษาใหม่ โดยนำโจทย์ของประเทศมาเป็นพื้นฐาน เช่น การเชื่อมโยงอุดมศึกษากับอาชีวศึกษาให้มากขึ้น โดยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.ให้เข้มแข็งด้วยตนเอง มีเส้นทางการเรียนและการทำงานที่ชัดเจน ผู้เรียนจะได้ไม่ต้องเรียนต่อปริญญาตรีกันหมด หรือ ขณะนี้มีการส่งเสริมเรื่องทวิศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่ง ปอมท.กำลังให้ความสนใจเรื่องนี้ โดยการประชุมวิชาการประจำปี 2559 นี้ ปอมท.จะเชิญเลขาธิการ กพฐ.และ เลขาธิการ กอศ.มาร่วมให้แนวคิดและร่วมมือกันทำงานมากขึ้นด้วย”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้