วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ระข้อหาแทรกแซง

ระข้อหาแทรกแซง

  • Share:

“เซ็ตซีโร่” กลับมาเป็นวิวาทะและประเด็นข่าวอีกครั้ง เมื่อประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พูดถึงคำกล่าวของ กกต.ท่านหนึ่งว่า หากจะเซ็ตซีโร่ กกต.ก็ต้องเซ็ตซีโร่องค์กรอิสระอื่นๆด้วย ประธาน กรธ.ชี้แจงว่าไม่เคยพูดถึงการเซ็ตซีโร่ ยังไม่มีแนวความคิด อย่าเพิ่งเดากัน และชี้ว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ระบุว่าองค์กรอิสระเป็นไปตามกฎหมายลูก

โฆษก กรธ.ยืนยันว่าไม่ให้เสนอให้ยุบกรรมการ กกต.เพื่อสรรหากันใหม่ ที่เรียกกันว่าเซ็ตซีโร่เพียงแต่หารือกันว่าหากมีการเปลี่ยนกรรมการ กกต.กรรมการชุดใหม่ 7 คน จะสามารถจัดการเลือกตั้ง ส.ส.และสรรหา ส.ว.ได้ทันภายใน 5 เดือนหรือไม่? แสดงว่าแนวความคิดที่จะเปลี่ยนคณะกรรมการ กกต.มีอยู่จริง แต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ตรวจการแผ่นดิน อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แต่การอยู่ในตำแหน่งเพียงใด ให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกแต่ละฉบับ เช่น กกต.ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมาย กกต.และ ป.ป.ช.ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมาย ป.ป.ช.ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของ สนช.

แสดงว่าชะตากรรมของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระขึ้นอยู่กับ กรธ.และ สนช.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ คสช.จะให้ไปหรือจะให้อยู่และอยู่นานแค่ไหน แต่หวังว่าองค์กรของ คสช.ผู้มีอำนาจคงจะไม่คิดที่จะยุบกรรมการ กกต.ทั้งคณะและ สรรหาชุดใหม่เพื่อเป็นผู้จัดการและควบคุมการเลือกตั้ง ส.ส.เพราะจะมีปัญหาขาดความ น่าเชื่อถือ และการยอมรับ

คสช.เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้งหัวหน้า คสช.ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปหรือไม่ การให้ กกต.ชุดใหม่ที่มาจากความเห็นชอบของ กรธ. และ สนช.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ คสช.จึงขาดความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ และความน่าเชื่อถือ และทำลายหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลเสาหลักของประชาธิปไตย

ถ้า คสช.มีส่วนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการได้มาซึ่ง กกต.ชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นผู้จัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมจะไม่ต่างไปจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่เคยถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงองค์กรอิสระ ผู้นำรัฐบาลบางคนประกาศว่า “กกต.ของเรา” องค์กรต่างๆของ คสช.ไม่ควรกระทำในสิ่งที่บอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีของนักการเมือง

แม้แต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการในองค์กรอิสระอื่นๆ องค์กรของ คสช.ผู้มีอำนาจไม่ควรคิดที่จะเซ็ตซีโร่ ด้วยการโละทิ้งและแต่งตั้งใหม่ในทันที เพราะจะถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงองค์กรอิสระ โดย ผ่าน สนช.หรือผ่าน ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช.ถูกกล่าวหาว่านอกจากจะร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังจะคุมองค์กรอิสระโดยผ่าน ส.ว.แต่งตั้ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้