วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ชาญชัย' ชน กกต.! ร้องปัดกวาด ชง 6 ข้อ เพิ่มโทษ 2 เท่าเทียบ ป.ป.ช.

"ชาญชัย" ท้า กกต. เปิดข้อมูล จนท.ร่วมโกง แต่ถูกเป่าคดีเงียบ ยกตัวอย่างเลือกตั้ง ปี 54 แนะปัดกวาดบ้านตัวเอง เปรียบต้นน้ำการเมือง ชง 6 ข้อ กรธ.เพิ่มโทษสองเท่าเหมือน ป.ป.ช.

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.59 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.ต่อ กรธ.เพื่อพิจารณายกร่างกฎหมายลูกว่า กกต.มีอำนาจหน้าที่มากอยู่แล้ว และกำลังขอเพิ่มสิทธิใบสารพัดสี ซึ่งตนไม่ขัดข้องเพราะทำงานการเมืองไม่มีเจตนาทุจริต จึงไม่สนใจว่าโทษจะเป็นอย่างไร แต่อยากฝากถึง กรธ.คือ ที่ผ่านมา กกต.ประสบความล้มเหลวในสองเรื่องที่ควรแก้ไขจึงขอให้ กรธ.ที่กำลังจะยกร่างกฎหมายที่จะเขียนขึ้น คือ 1. กกต.ต้องตรวจสอบคนของตนเองไม่ให้มีพฤติกรรมร่วมทุจริตกับพรรคการเมืองใดหรือฝ่ายใด ซึ่งเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งไม่จบสิ้นตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ แต่ต้องทำหน้าที่โดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม หากไปช่วยเหลือใคร ตนมีตัวอย่างการทำผิดของเจ้าหน้าที่ของ กกต.เอง ในการเลือกตั้งปี 2554 ที่ จ.นครนายก เช่น แบบ ส.ส.10 หรือเอกสารที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตัวพร้อมบัตรประชาชนเพื่อใช้สิทธิ โดยการเซ็นชื่อยืนยันเป็นหลักฐานว่า ได้มาใช้สิทธิจริง แต่ปรากฏหลักฐานว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางส่วนไม่ได้มาใช้สิทธิ แต่กลับมีคนอื่นหรือที่เรียกว่า ผี มาเซ็นชื่อเพื่อใช้สิทธิแทน หรือเรียกง่ายๆ ว่าปล่อยให้มีผีมาใช้สิทธิแทนคนในหน่วยเลือกตั้ง

นายชาญชัย กล่าวต่อว่า เอกสารดังกล่าวถือเป็นเอกสารที่ปกปิดของ กกต.ที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ต้องบันทึกและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งมอบต่อ กกต.กลาง คนนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ หากคนของ กกต.หรือเจ้าหน้าที่ กปน.ผู้มาช่วยงานเลือกตั้งไม่ร่วมมือด้วย ที้งนี้หลักฐานที่ตนมีเพราะขออำนาจศาลสั่งออกหมายเรียกเอกสารนี้ พบว่ามี 141 หน่วยเลือกตั้งจาก 408 หน่วยเลือกตั้งมีพฤติกรรมของคนในเซ็นลายชื่อแทนคนที่ไม่มาใช้สิทธิ พบข้อพิรุธว่าผีที่มาอ้างสิทธิลงคะแนนแทนคนที่ไม่มาใช้สิทธิจำนวนมาก จากลายเซ็นของคนๆ เดียวที่เซ็นชื่อแทน ซึ่งเคยร้องเรียนต่อ กกต.กลางยุคนั้น แต่กลับไม่มีการลงโทษใดๆ

"ที่ผ่านมา กกต.ไม่เคยสะสางตัวเอง ในขณะที่นักการเมืองปฏิรูปตัวเองไม่รู้กี่รอบแล้ว ดังนั้น กกต.ต้องปฏิรูปตัวเองด้วย คือจะต้องล้างบาง สะสางภายในองค์กรทั้งระบบ ควรที่จะเซตซีโร่ระบบใหม่ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะที่ผ่านมาล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ส่วนอำนาจของ กกต.ก็มีมากพออยู่แล้วจากกฎหมายที่มีอยู่ ทั้งในการขอยืมตัว สั่งย้าย หรือขอให้ต้นสังกัดราชการลงโทษใดๆ จึงควรใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ เพราะนักการเมืองอยากให้คนที่ทำหน้าที่นี้เป็นกลางจริงๆ ไม่ใช่มีการค้าสำนวน หรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น กรณีพยานในคดีที่ถูกข่มขู่ คุกคาม ถามว่า หากไม่มีคนในบอกข้อมูลเหล่านี้ คนนอกจะรู้หรือไม่ คนมาเป็นพยานให้ปากคำกับ กกต. กลับไปถึงบ้านหมาที่บ้านถูกวางยาเบื่อตาย ขู่กันขนาดนี้ เพราะ กกต.สามารถเอื้อประโยชน์ หรือกลั่นแกล้งให้คุณให้โทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการเลือกตั้งได้ มีเบ็ดเสร็จเด็ดขาด คือเป็นทั้งพนักงานสอบสวน อัยการและศาลที่จะชี้ขาดให้คนเข้าสู่อำนาจทางการเมือง ถือเป็นองค์กรสำคัญต้นน้ำของการปฏิรูปการเมือง ที่ต้องปัดกวาดบ้านตัวเองด้วยเช่นกัน" นายชาญชัย กล่าว

นายชาญชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนขอเสนอต่อ กรธ.ว่า ควรกำหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่า 1. ควรเพิ่มโทษ กกต.และคนในกกต.หรือคนที่ กกต.แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายของ กกต. ให้มีโทษเป็นสองเท่าเช่นเดียวกับกฎหมาย ป.ป.ช. หากกระทำทุจริตต่อหน้าที่ 2. กกต.กลาง กกต.จังหวัดและฝ่ายสืบสวนสอบสวน กกต.รวมถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งต้องยื่นรายงานบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ทั้งก่อนรับตำแหน่งและออกจากตำแหน่ง 3. ขอให้เปิดแสดงแบบ ส.ส.10 และ ส.ส.31 ต่อสาธารณชน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้หลังการเลือกตั้ง ไม่ใช่เก็บไว้ที่สถานีตำรวจ 4. ให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในโดยให้องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของ กกต.ในระหว่างการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง 1 ปี 5. ห้ามกกต.ที่พ้นวาระไปแล้วไปเป็นที่ปรึกษาหรือดำเนินกิจกรรมร่วมกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองหลังพ้นตำแหน่งไปแล้วอย่างน้อย 5 ปี 6. ขอให้เพิ่มโทษหนักในกรณีการค้าสำนวนเพื่อเรียกรับประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน กกต. หรือ กกต.จังหวัด พร้อมวางระบบปกป้องคุ้มครองพยานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งตนจะมอบโดยจะมอบข้อมูลทั้งหมดให้กับกรธ.โดยตรงและจะส่งเอกสารให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรค ที่ดูแลรวบรวมความเห็นในเรื่องนี้เพื่อนำเสนอต่อ กรธ.ต่อไป

"ชาญชัย" ท้า กกต. เปิดข้อมูล จนท.ร่วมโกง แต่ถูกเป่าคดีเงียบ ยกตัวอย่างเลือกตั้ง ปี 54 แนะปัดกวาดบ้านตัวเอง เปรียบต้นน้ำการเมือง ชง 6 ข้อ กรธ.เพิ่มโทษสองเท่าเหมือน ป.ป.ช. 23 ก.ย. 2559 13:46 23 ก.ย. 2559 14:53 ไทยรัฐ