วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดท่องเที่ยวฯ ย้ำความปลอดภัยสร้างเชื่อมั่น รับจำนวน นทท.เพิ่มขึ้น

ปลัดท่องเที่ยวฯ เน้นย้ำดูแลความปลอดภัย มุ่งสร้างความเชื่อมั่น-รักษาภาพลักษณ์ รับจำนวน นทท.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก คอยดูแล นทท.เมื่อประสบเหตุ...

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวว่า ในปี 2559 กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับโครงการในจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต โดยกองมาตรฐานฯ ได้มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตือนภัยนักท่องเที่ยว และอำนาจหน้าที่ของกองมาตรฐานฯ จำนวน 9 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน และเยอรมัน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 29.88 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 5.10 ล้านคน คิดเป็น 20.58% ในปี 2559 (มกราคม-กรกฎาคม) มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 19.54 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันที่ผ่านมา คิดเป็น 11.87% โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ส่วนประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย และมาเลเซีย ซึ่งต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

อย่างไรก็ตาม นอกจากการมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแล้ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวัง ติดตามปัญหาการหลอกลวง ข่มขู่ หรือการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหา และดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุ ซึ่งปัจจุบันมี 16 ศูนย์ ใน 14 จังหวัด และในกรุงเทพฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมด 188 คน.

ปลัดท่องเที่ยวฯ เน้นย้ำดูแลความปลอดภัย มุ่งสร้างความเชื่อมั่น-รักษาภาพลักษณ์ รับจำนวน นทท.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก คอยดูแล นทท.เมื่อประสบเหตุ... 23 ก.ย. 2559 13:46 23 ก.ย. 2559 14:14 ไทยรัฐ