วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' เชื่อ กรธ.ฟังเสียงนักการเมือง ก่อนทำคลอด ก.ม.ลูก

"วิษณุ" ชี้ ร่าง พ.ร.บ. 4 ชั่วโคตร กรม-กอง ต้องระวังตัว เผย กรธ.เชิญนักการเมือง ชงแนวคิดเพื่อออก ก.ม.ลูก ชี้มีข้าราชการเอี่ยวทุจริตปมข้าวจีทูจี แจง พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ไม่ได้มีไว้เปิดข้อมูล

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงรายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่จะเพิ่มอีก 30 คน ตามที่ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวว่า นายกฯ ไม่อยู่รายชื่อจะออกมาได้อย่างไร ทั้งหมดต้องกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จึงต้องอาศัยจังหวะเวลาที่เหมาะสม ส่วนการเชิญนักการเมืองเข้าร่วมเสนอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้น กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะเชิญนักการเมืองมาเสนอแนวคิดเพื่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูก เหมือนการร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา แต่อาจจะไม่ได้เปิดเผยเป็นข่าวให้สื่อทราบ

นายวิษณุ ยังกล่าวถึงการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตน ขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือกฎหมาย 4 ชั่วโคตร ที่ห้ามทำโครงการเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองว่า ครอบคลุมถึงนโยบายของรัฐบาลด้วยเรื่องออกนโยบาย เพื่อตัวเองไม่ต้องมีกฎหมายดังกล่าวก็ผิดอยู่แล้ว แต่พอดีว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ครอบคลุมถึงตัวนโยบายรัฐบาลด้วย สมัยก่อนเราพูดถึงการทุจริตเชิงนโยบาย ยังไม่ครอบคลุมในระดับกรม กอง รัฐวิสาหกิจ แต่วันนี้ครอบคลุมด้วย

เมื่อถามว่า หมายรวมถึงนโยบายประชานิยมที่ได้ประโยชน์ คือ คะแนนเสียงจะผิดด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่เชิงนโยบายประชานิยมถูกห้ามด้วยกฎหมายอีกฉบับ คือ พ.ร.บ.วินัยทางการเงินการคลัง จะพูดถึงเรื่องการทำนโยบายประชานิยมว่า หมายถึงอะไร ไม่ใช่ทำไม่ได้ แต่จะเน้นที่นโยบายประชานิยม ที่เอื้อประโยชน์ส่วนตัวและพรรคการเมืองของตัวเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมทำไม่ได้ หากเป็นนโยบายที่ประชาชนได้ประโยชน์มากกว่า ส่วนคนผลักดันเพียงแต่ได้หน้าได้ตาไม่เป็นไร การเป็นนักการเมืองเขาต้องหาเสียง จะไปเอาผิดเขาไม่ได้ แต่ประชานิยมที่เอาเข้าประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง หรือตัวเองได้มากกว่าประชาชนนั้นถือว่าผิด

เมื่อถามว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะทำให้เจ้าหน้าที่งานยากขึ้นหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่สุจริตคือเกราะบังศาสตร์พ้อง ถ้าทำด้วยความสุจริตไม่ผิดแน่นอน ตามกฎหมายใหม่ใครเป็นคนเสนอโครงการ ต้องเอาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์แจ้งประชาชนว่า ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง และต้องระบุด้วยว่าอธิบดีกรมนี้จะได้ประโยชน์อะไรด้วยบ้าง แต่ประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่า ประชาชนสามารถตัดสินใจได้และถือว่าสุจริต เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว ที่สำคัญร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จะสกัดกั้นระบบอุปถัมภ์ไปได้มากแต่อาจไม่หมด

นายวิษณุ กล่าวถึงกรณีการทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) มีข้าราชการได้ผลประโยชน์ด้วยหรือไม่ว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รายงานว่ากำลังสอบข้าราชการอยู่ 50-70 คน คงใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน เข้าใจว่ามีไม่เช่นนั้นจะตรวจสอบทำไม ซึ่งตนจะเชิญป.ป.ท.มาพบเพื่อหารือเรื่องนี้ อยากเอาชื่อมาดูหน่อยต่อไป

นอกจากนี้ นายวิษณุ ยังกล่าวถึงความไม่สะดวก ในการขอข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภายในกองทัพ ของกรมบัญชีกลางว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการภาครัฐ พ.ศ.2558 เพราะ พ.ร.บ.ดังกล่าวมีไว้สำหรับขออนุญาตดำเนินการเรื่องต่างๆ แต่การขอข้อมูลทางราชการจะเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ที่ให้อำนาจในการขอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวเอง จะไปขอข้อมูลของคนอื่นไม่ได้ ส่วนการขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบของภาครัฐนั้น ตามหลักการสามารถทำได้ แต่บางเรื่องเป็นความลับ มีช่องทางให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้อยู่ หลังจากนี้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยมากขึ้น เนื่องจากพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่อยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการแก้ไขมาก เช่น งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่นำไปซื้อพื้นที่สื่อเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จากเดิมไม่ต้องเปิดเผย แต่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บัญญัติให้เปิดเผยรายละเอียดต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่น (สตง.) ทราบ

"วิษณุ" ชี้ ร่าง พ.ร.บ. 4 ชั่วโคตร กรม-กอง ต้องระวังตัว เผย กรธ.เชิญนักการเมือง ชงแนวคิดเพื่อออก ก.ม.ลูก ชี้มีข้าราชการเอี่ยวทุจริตปมข้าวจีทูจี แจง พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ไม่ได้มีไว้เปิดข้อมูล 23 ก.ย. 2559 13:17 23 ก.ย. 2559 13:51 ไทยรัฐ