วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Specially กับ especially

Specially กับ especially

  • Share:

Specially กับ especially ต่างกันยังไง? ขอเรียนนะครับว่า บางครั้งทั้ง 2 คำมีความหมายเหมือนกัน for a particular purpose อย่างเป็นพิเศษ เฉพาะเจาะจง I wrote this article specially for you. = I wrote this article especially for you. ผมเขียนบทความนี้ให้คุณโดยเฉพาะนะครับ

Specially มักจะนำไปใช้หน้า กริยาช่องที่ 3 ที่เป็น past participle (ที่ทำหน้าที่เป็น adjective) อย่างเช่น specially prepared ถูกจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ หรือ specially trained ถูกฝึกไว้เป็นพิเศษ

Especially ใช้เน้นที่คนหรือสิ่งของ คำนี้ผู้อ่านอย่านำไปวางไว้หน้าประโยคนะครับ ที่นิยมใช้กันคือ นำไปวางไว้หน้าวลี ...✘... Especially I like romantic films. ที่ผิดเพราะ I + like มีประธานและกริยาถือเป็นประโยค ...✔...I like all kinds of films, especially romantic films. ผมชอบหนังทุกประเภทนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังโรแมนติก

เราเคยเจอ specialty บ่อยๆ คำนี้เป็นคำนามครับ ถ้าในสหรัฐอเมริกาจะใช้ว่า specialty หมายถึง “เรื่อง” หรือ “วิชา” ที่ใครคนใดคนหนึ่งรู้อย่างลึกซึ้ง และบางครั้งยังหมายถึง สิ่งที่คนใดคนหนึ่งกระทำจนเป็นที่รู้กันทั่วไป อย่างจอห์นนี่นะครับ ชอบพูดวิพากษ์วิจารณ์คนในแง่ลบ จนเป็นที่รู้กันในหมู่คนที่รู้จัก ขนาดอาจารย์ฝรั่งที่มหาวิทยาลัยยังรู้เลยครับ ผมพูดถึงจอห์นเมื่อวันก่อน อาจารย์ฝรั่งบอกว่า Negative remarks are one of John’s specialties. การวิจารณ์คนในแง่ลบเป็นหนึ่งในความชำนาญพิเศษของจอห์น.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้