วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 24/09/59

โดย ซี.12

ไม่ว่ายุคนี้หรือยุคไหนเสียงกู่ร้องเรียกหา คุณธรรม ในวงราชการมักจะมีขึ้นสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการแต่งตั้งเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งของ ข้าราชการ โดยไม่จำกัดว่าเป็นข้าราชการประเภทไหน ทหาร ก็มีคุณธรรมของทหารนั่นคือการเชื่อฟังผู้บังคับ บัญชา ก่อนประกาศคำสั่งออกมามีโผโน้นโผนี้ติดตามแล้วน่าสนุก แต่พอประกาศออกมาแล้วทุกอย่างก็สงบราบคาบนับวันรอการทำงานตามวิถีทางของ นายใหม่...

ส่วน คุณธรรมของตำรวจ จะโมโหโกรธาไหมถ้าบอกว่าแทบไม่มีเลย แต่งตั้งโยกย้ายทุกครั้งเห็นมีแต่เส้นสายคนนี้เป็นเด็กของนายคนนั้นคนโน้นอยู่ในสายของนายคนนู้น ถ้านายมีพลังอำนาจก็จะได้เติบโตตามไปด้วย ถ้านายแป๊กลูกน้องก็จ๋อย เว้นแต่พวกใจถึงที่พร้อมถีบหัวนายเก่าไปสอพลอนายใหม่หรือไม่ก็เป็นพวกมีสตางค์นี่ว่ากันตรงๆ...

มองไปใน ราชการพลเรือน ก็ไม่มีอะไรโดดเด่นมีการ เล่นพรรคเล่นพวก เล่นสิงห์ เล่นสี เรื่องเหล่านี้มีประจำปีไหนมีคนทนไม่ได้ออกมาเรียกร้องหา คุณธรรม หรือ ความเป็นธรรม ก็อื้อฉาวหน่อยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ มหาดไทย ยามนี้...

ตอนนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกด้านหนึ่ง โดย สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดกิจกรรม วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และการเป็นข้าราชการที่ดี โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 07.30-15.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี...

งานเริ่มด้วยการเชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทย โปร่งใส...ไม่โกง”...

จากนั้นมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ส่วนราชการที่จัดทำและประเมินมาตรฐาน ความโปร่งใส โดยเลขาธิการ ก.พ. แล้วเปิดการเสวนา เรื่อง “ข้าราชการไทยหลากหลาย Gen. in Trend โปร่งใส...ไม่โกง” โดย ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม จักรกฤช ตั้งใจตรง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก ดวงพร พิเชียรโสภณ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาคบ่ายเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่อง “จากแนวคิด ทฤษฎี สู่วิธีปฏิบัติ : จังหวัดคุณธรรม...บุรีรัมย์โมเดล” โดย เสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์...

งานนี้เน้นไปที่ตัวข้าราชการให้มีจิตสำนึกในวัตรปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ส่วนประเด็นความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักของงานนี้ แต่จะว่าไม่เกี่ยวไม่ข้องเสียเลยทีเดียวก็ไม่ถูกนัก ถ้าบังเอิญจับพลัดจับผลู สายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โผล่ไปขอระบายความในใจก็คงไม่โดนกีดกันกระมัง...

“ซี.12”

23 ก.ย. 2559 12:58 23 ก.ย. 2559 12:58 ไทยรัฐ