วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีแทค จ่ายค่าปรับทางปกครอง ให้ กสทช. แล้ว 81.83 ล. กรณีไม่แยกบัญชีฯ

เลขาธิการ กสทช. เผย ดีแทคนำเงินค่าปรับทางปกครอง กรณีไม่แยกบัญชีในกิจการโทรคมนาคม จำนวน 81.83 ล้านบาท มาชำระ สำนักงาน กสทช. แล้ว พร้อมนำส่งเข้ากองทุน กทปส. ต่อไป ...

วันที่ 23 ก.ย.59 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้นำเงินค่าปรับทางปกครองกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมสำหรับบัญชี 2554 และบัญชี 2555 มาชำระให้สำนักงาน กสทช. เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,830,000 บาท

สำหรับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมนั้น ได้กำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งบัญชีแยกประเภททุกปี ซึ่งในบัญชี 2554 และ 2555 บริษัทฯ ไม่ได้นำส่งให้สำนักงาน กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน กสทช. จึงได้มีการกำหนดค่าปรับทางปกครอง พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ นำค่าปรับมาชำระ

ทั้งนี้ เงินค่าปรับดังกล่าว สำนักงานฯ จะได้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ตามมาตรา 53 (5) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ต่อไป

สำหรับสถานะการนำส่งบัญชีแยกประเภทในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำส่งบัญชี 2554 และ 2555 มาให้แล้ว ในส่วนของบัญชีปีต่อๆ มาบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งให้สำนักงาน กสทช. ตามกำหนด

เลขาธิการ กสทช. เผย ดีแทคนำเงินค่าปรับทางปกครอง กรณีไม่แยกบัญชีในกิจการโทรคมนาคม จำนวน 81.83 ล้านบาท มาชำระ สำนักงาน กสทช. แล้ว พร้อมนำส่งเข้ากองทุน กทปส. ต่อไป ... 23 ก.ย. 2559 09:47 23 ก.ย. 2559 10:06 ไทยรัฐ