วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอบหมอ

ตร.สอบแพทย์ รพ. มงกุฎวัฒนะ (ซ้ายมาขวา) นพ.สมโภชน์ จิตรเกษมสุข และ นพ.ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย เกี่ยว กับปมการเสียชีวิตของนายธวัชชัย อนุกูล ประเด็น ฟิล์มเอกซเรย์ และขั้นตอนการช่วยชีวิต.

ตร.สอบแพทย์ รพ. มงกุฎวัฒนะ (ซ้ายมาขวา) นพ.สมโภชน์ จิตรเกษมสุข และ นพ.ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย เกี่ยว กับปมการเสียชีวิตของนายธวัชชัย อนุกูล 23 ก.ย. 2559 07:31 23 ก.ย. 2559 07:31 ไทยรัฐ