วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชาวสวนลำไยรวมตัวขอเงินรัฐ กองทุนหมู่บ้านละ 5 แสนบาท  ตั้งล้งรับซื้อแข่งจีนถ่วงดุลกดราคา

ชาวสวนลำไยรวมตัวขอเงินรัฐ กองทุนหมู่บ้านละ 5 แสนบาท ตั้งล้งรับซื้อแข่งจีนถ่วงดุลกดราคา

  • Share:

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือโครงการหมู่บ้านละ 500,000 บาท ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการเพิ่มเติมทำให้ยอดการอนุมัติโครงการล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 32,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 92% ของวงเงินโครงการที่ตั้งไว้ 35,000 ล้านบาท และปัจจุบันได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยการประชุมครั้งนี้มีชาวบ้านมานำเสนอโครงการให้ที่ประชุมรับฟังด้วย มีโครงการที่น่าสนใจ เช่น การสร้างล้งรับซื้อลำไยจากชาวบ้านด้วยกันเอง ที่ จ.จันทบุรี การทำสมาร์ทฟาร์มปลูกผักและเมล่อนในโรงเรือนปิด โครงการเลี้ยงไส้เดือน และตั้งศูนย์สุขภาพและสปา เป็นต้น

“โครงการหมู่บ้านละ 500,000 บาท รัฐบาลเน้นให้กองทุนหมู่บ้านเกิดการทำงานที่ต่อยอด มีการหมุนเวียนของเงิน ไม่ใช่แค่การให้เงินไปเปล่าๆ ซึ่งกำลังเร่งรัดการดำเนินงานให้เกิดการทำงานจริง ไม่ใช่อนุมัติโครงการไปแล้วอยู่กันแบบนิ่งๆ และจะมีกลไกติดตามประเมินผลโครงการด้วยว่า การทำงานไปถึงไหนแล้ว โดยจะเริ่มติดตามประเมินผลโครงการตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้เป็นต้นไป”

ด้านนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวว่า จำนวนกองทุนหมู่บ้านที่มีสิทธิ์เสนอโครงการทั้งสิ้น 70,000 หมู่บ้าน ขณะนี้ยังมีกองทุนหมู่บ้านที่ไม่เสนอโครงการ หรือเสนอโครงการแล้วไม่ผ่านการพิจารณาประมาณ 4,000-5,000 กองทุน ซึ่งตามมติ ครม.กำหนดให้ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 ก.ย.นี้ ดังนั้น จะเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาในสัปดาห์หน้าอีกครั้ง ว่าจะขยายระยะเวลาโครงการต่อไปอีกหรือไม่ สำหรับการใช้เงินทำโครงการหมู่บ้านละ 500,000 บาทนั้น จะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่าโครงการหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ที่จะเน้นการให้เงินกองทุนไปจัดให้สมาชิกเป็นรายบุคคลกู้ยืมและนำเงินมาใช้หนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่โครงการหมู่บ้านละ 500,000 บาท เป็นการลงทุนเพื่อส่วนรวม ดังนั้น ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน่าจะมากกว่าเป็นแบบให้กู้ยืมรายบุคคล เพราะจะเน้นให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ชาวบ้านจากกองทุนหมู่บ้านที่ จ.จันทบุรี ได้เสนอโครงการสร้างล้งเก็บลำไย ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกองทุนหมู่บ้าน 16 กองทุน รวมเป็นเงิน 8 ล้านบาท เป็นเงินสำหรับสร้างโรงอบลำไย 4 ล้านบาท และเงินหมุนเวียนรับซื้อลำไยอีก 4 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้