วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"อภิศักดิ์" ป้อนยาหอมคนไทย เข็นแพ็กเกจประกันอุบัติเหตุให้ผู้มีรายได้น้อย

"อภิศักดิ์" ป้อนยาหอมคนไทย เข็นแพ็กเกจประกันอุบัติเหตุให้ผู้มีรายได้น้อย

  • Share:

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยที่เคยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับรัฐบาล 8.3 ล้านราย ให้มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแพ็กเกจการทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้มีรายได้น้อยดังกล่าว โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน พ.ย.นี้ แต่ในส่วนนี้จะไม่มีการรวมการทำประกันชีวิตให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย เพราะรัฐบาลประกันรักษาพยาบาล 30 บาทรักษาทุกโรคให้แล้ว อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นจะใช้งบประมาณกลางกรณีฉุกเฉิน 800 ล้านบาทต่อปีมาดำเนินการ ซึ่งจะมีการจ่ายค่าสินไหมชดเชยในกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตวงเงินรายละ 100,000 บาท และกรณีที่ไม่สามารถทำงานจะชดเชยให้วันละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน โดยบริษัทประกันจะคิดเบี้ยประกันกับรัฐเพียง 99 บาทต่อรายต่อปี จากต้นทุนปกติที่มีราคา 150 บาท

ทั้งนี้ รัฐบาลยังจะมีแนวคิดในการศึกษาให้ภาคเอกชนธุรกิจประกันเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลแทนให้สวัสดิการกับข้าราชการและครอบครัวที่มีสิทธิ์ที่มีอยู่ในระบบ 10 ล้านคน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบในการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการสูงถึง 60,000 ล้านบาทต่อปี โดยใช้งบประมาณประจำ ซึ่งที่ผ่านมามีการเบิกจ่ายเงินเกินที่กันไว้มาโดยตลอด ดังนั้น หากให้เอกชนดำเนินการแทนจะประหยัดเม็ดเงินงบประมาณ เพราะเอกชนบริหารจัดการได้ดีกว่า

นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการหารือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อกำหนดสิทธิพิเศษให้แก่บริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเหล่านี้เข้ามาทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลกับบริษัทประกันในไทยเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันที่จะทำกับต่างประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทประกันไทยสูญเสียโอกาส เห็นได้จากปัจจุบันมีเบี้ยประกันภัยทางทะเลเพียง 3% ของเบี้ยประกันวินาศภัยรวม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้