วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก.ละ 8 บาท

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตปี 59/60 ที่จะออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำว่า ได้ขอความร่วมมือโรงงานอาหาร สัตว์ ให้รับซื้อเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในราคาไม่ต่ำกว่าปีก่อน หรือกิโลกรัม (กก.) ละไม่ต่ำกว่า 8 บาท ที่ความชื้น 14.5% โดยเมื่อทอนเป็นราคาที่เกษตรกรขายแบบฝักจะอยู่ที่ กก.ละ 3.80-4.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้

“ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศจะออกมากตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค. ปีนี้มีประมาณ 4 ล้านตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้ว เพราะโรงงานอาหารสัตว์ใช้ปีละประมาณ 7-8 ล้านตัน แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาลดลงในช่วงผลผลิตออกมาก กรมได้ขอความร่วมมือโรงงานรับซื้อไม่ต่ำกว่า กก.ละ 8 บาท ที่ความชื้น 14.5% หากโรงงานใดซื้อราคาต่ำกว่าที่ขอความร่วมมือไว้ให้เกษตรกรแจ้งมาได้ที่กรมจะดำเนินการแก้ปัญหาให้ คาดว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะปรับสูงขึ้นในช่วงปลายฤดู ซึ่งปีที่ผ่านมาราคาปรับขึ้นถึง กก.ละ 9 บาท”

นางสาววิบูลย์ลักษณ์กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือให้โรงงานอาหารสัตว์ ชะลอการนำเข้าข้าวสาลี ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศออกไปก่อน โดยให้สามารถนำเข้าได้ในช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกหมด หรือประมาณเดือน ก.พ.เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลคงไม่สามารถจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีได้ เพราะไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเนื้อสัตว์รายใหญ่ของโลก ทั้งไก่ หมู เป็นต้น หากยังมีต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงอยู่ จะทำให้ราคาเนื้อสัตว์สูง ซึ่งจะกระทบต่อทั้งผู้บริโภคในประเทศ และทำให้สูญเสียศักยภาพในการแข่งขันด้านการส่งออกกับประเทศที่มีต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ถูกกว่า ทั้งสหรัฐฯ และบราซิล

สำหรับการแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ ได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการมันสำปะหลังแล้ว ให้รับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้ ราคา กก.ละ 1.90 บาท ซึ่งผู้ประกอบการโรงงานมันเส้น และเอทานอล รับปากจะให้ความร่วมมือ เพราะราคาส่งออกมันเส้นของไทยดีมาก เมื่อทอนเป็นราคาหัวมันสดแล้ว สามารถรับซื้อได้ที่ กก.ละ 1.90 บาท แต่ขอให้เกษตรกรอย่าเพิ่งเร่งรีบ เพราะจะได้คุณภาพต่ำ ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ที่มีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เป็นประธาน ได้อนุมัติมาตรการพักชำระหนี้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 560,000-600,000 ครัวเรือน คาดจะใช้เงินงบประมาณ 1,400 ล้านบาท.

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตปี 59/60 ที่จะออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำ 23 ก.ย. 2559 04:25 23 ก.ย. 2559 04:30 ไทยรัฐ