วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

19 หน่วยผนึกกำลังรับมือภัยไซเบอร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (22 ก.ย.59) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (เอ็ดด้า) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์กับ 19 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการป้องกันภัยจากไซเบอร์และรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้บริการออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สพธอ.กล่าวว่า ทุกหน่วยงานจะร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้มีความพร้อมในการรับมือ, ตรวจจับ, วิเคราะห์ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและอุดช่องโหว่ของระบบสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้จากผลสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่า 86.7% เคยประสบเหตุภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และแจ้งว่ามีการโจมตีทางเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และ 76% แสดงความเห็นว่าขาดงบประมาณในการสนับสนุนและวิเคราะห์ปัญหาด้วยตัวเอง ขณะที่ 79% ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่มีแผนงานพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันภัยทางไซเบอร์

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่างๆได้มีการเสนอแนะให้จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านป้องกันภัยจากไซเบอร์ การสร้างความร่วมมือกันรับมือภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (22 ก.ย.59) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (เอ็ดด้า) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์กับ 19 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 23 ก.ย. 2559 04:14 23 ก.ย. 2559 04:15 ไทยรัฐ