วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“หมอวชิระ” แฉอนาคตชาติฟันผุพุ่ง 78.5%

ทำเด็กไทยพัฒนาการล่าช้า เตี้ย แคระ แกร็น อึ้ง!แปรงตกมาตรฐานอื้อ

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่กรมอนามัย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวโครงการคุณภาพแปรงสีฟันเด็กและการส่งเสริมอนามัยช่องปากของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ว่า ปัจจุบันคนไทยมีการเกิดน้อยลง และยังเป็นการเกิดน้อยที่ด้อยคุณภาพ ดังนั้น จึงต้องร่วมกันส่งเสริมนโยบายให้เด็กไทยเกิดมาอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาเด็กเตี้ย แคระ แกร็น อย่างไรก็ตาม ปัญหาเด็กไทยฟันผุ ถึงแม้จะไม่อันตรายถึงชีวิต แต่ก็ไม่ควรมองข้าม เพราะปัญหาฟันผุหลายซี่ในช่องปากมีความสัมพันธ์กับภาวะเตี้ย แคระ แกร็น ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า เพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และฟันที่ดีถือเป็นประตูด่านแรกที่ทำให้เราได้เด็กที่สุขภาพดีสมส่วน

อธิบดีกรมอนามัยกล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ฟันผุในเด็กไทยน่าเป็นห่วง จากการสำรวจพบว่าเด็กไทยมีปัญหาฟันผุตั้งแต่อายุ 9 เดือน และจะผุอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 1-3 ปี นอกจากนี้จากข้อมูลสุขภาพช่องปากคนไทยครั้งล่าสุดปี 2555 พบว่าเด็กอายุ 3 ปี มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 51.7 หรือมีฟันผุเฉลี่ย 2.7 ซี่ต่อคน ในขณะที่เด็กอายุ 5 ปี มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 78.5 หรือมีฟันผุเฉลี่ย 4.4 ซี่ต่อคน ทั้งนี้ ในเด็กที่มีฟันน้ำนมผุมากจะมีแนวโน้มว่าฟันแท้จะผุมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้การแก้ปัญหาเรื่องช่องปากที่ดี ต้องเริ่มจากผู้ปกครอง ที่ต้องใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด สอนให้รู้จักการใช้แปรงสีฟันที่ถูกวิธี และใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อเด็กเติบโตขึ้น จะเป็นหน้าที่ของศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนตามช่วงอายุ ที่ต้องให้การดูแลต่อไป

ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ไทยมีกฎหมายควบคุมฉลากแปรงสีฟัน ที่ผู้ผลิตจะต้องระบุข้างกล่องบรรจุว่าเป็นแปรงชนิดขนนุ่ม ปานกลาง หรือแข็ง โดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จะมีการสุ่มตรวจคุณภาพตลอด และหากพบแปรงสีฟันไม่ได้มาตรฐาน ผู้ผลิตจะมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท โดยในปี 2559 มีการสำรวจคุณภาพแปรงสีฟันเด็กในกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 33 ยี่ห้อ 81 รุ่น พบมีคุณภาพผ่านมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันร้อยละ 71.6 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 28.4 สำหรับแปรงสีฟันที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 2.5 เป็นแปรงสีฟันที่หัวแปรงใหญ่เกินมาตรฐาน ร้อยละ 21 ปลายขนแปรงมีความคม แปรงคด ขนแปรงหลุด เป็นต้น และร้อยละ 16.1 แรงยึดกระจุกแปรงต่ำกว่าเกณฑ์.

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่กรมอนามัย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวโครงการคุณภาพแปรงสีฟันเด็กและการส่งเสริมอนามัยช่องปากของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก... 23 ก.ย. 2559 03:49 23 ก.ย. 2559 03:49 ไทยรัฐ