วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง-ราชินี มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย ถึงอิตาลี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี กรณีอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ถึงแก่อสัญกรรม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี กรณีอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

ความว่า

ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบการถึงแก่อสัญกรรมของนายการ์โล อาเซลโย ชียัมปี อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ผู้ที่ได้อุทิศตนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สาธารณรัฐอิตาลี ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจมายังท่านและครอบครัวของอดีตประธานาธิบดี ตลอดจนประชาชนชาวอิตาลี ที่สูญเสียผู้เป็นรัฐบุรุษอย่างแท้จริงของประเทศ

พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี กรณีอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ถึงแก่อสัญกรรม 22 ก.ย. 2559 21:19 22 ก.ย. 2559 21:33 ไทยรัฐ