วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด้งเจ้าท่านนทบุรี หลังต่อใบอนุญาตเรือล่มอยุธยา ทั้งที่ไม่มีประกัน

เด้งเจ้าท่านนทบุรีเข้ากรุ เหตุต่อใบอนุญาตเรือล่มอยุธยา ทั้งที่ไม่มีการทำประกันตามกฎหมาย พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงรู้ผลสิ้นเดือนก.ย.

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.59 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา ได้ลงนามในคำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 772/2559 ย้ายให้นางหทัยกาญจน์ เพ็ญกูล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการสำนักจะมอบหมายเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรือโดยสารล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดสนามไชย ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมาพบว่า เรือลำดังกล่าวไม่มีการจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด แต่นางหทัยกาญจน์มีการลงนามต่ออายุใบอนุญาตให้กับเรือลำดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ที่กำหนดให้การขอรับหรือต่อใบอนุญาตใช้เรือ โดยสารรับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับผู้โดยสารโดย และเจ้าของเรือจะต้องยื่นเอกสารสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุที่มีผลคุ้มครองผู้โดยสารตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตใช้เรือและกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวด้วย พร้อมกับคำขอรับหรือต่อใบอนุญาตการใช้เรือ

"เราตรวจพบว่าเจ้าท่านนทบุรีมีการต่อในอนุญาตใช้เรือให้เรือลำดังกล่าวไปเมื่อช่วงเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่ เรือไม่ได้มีการทำประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารตามที่กฎหมายกำหนด ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย ผมจึงเซ็นคำสั่งย้ายเจ้าท่านนทบุรีออกจากพื้นที่ และตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน หรือภายในสิ้นเดือนก.ย.นี้ หากผลสอบพบว่าเข้าข่ายมีความผิด ก็จะตั้งกรรมการสอบวินัย เพื่อเอาผิดทางวินัยต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาสอบอีก 20 วัน"

อย่างไรก็ตาม ตามกฎกระทรวงกำหนดให้เรือโดยสารต้องทำประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ โดยได้ระบุความคุ้มครองกรณีผู้โดยสารได้รับจากอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ ดังนี้ เช่น กรณีสูญเสียชีวิต ชดเชยคนละ 50,000 บาท, สูญเสียตาหรือสายตาสองข้าง คนละ 50,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล คนละไม่เกิน 10,000 บาท เป็นต้น

เด้งเจ้าท่านนทบุรีเข้ากรุ เหตุต่อใบอนุญาตเรือล่มอยุธยา ทั้งที่ไม่มีการทำประกันตามกฎหมาย พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงรู้ผลสิ้นเดือนก.ย. 22 ก.ย. 2559 15:31 22 ก.ย. 2559 16:32 ไทยรัฐ