วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิษณุ แจง กรมบังคับคดี เตรียมความพร้อม หากต้องมีการยึดทรัพย์ แล้ว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แจง กรมบังคับคดีเตรียมความพร้อมแล้ว หากต้องยึดทรัพย์คดีจำนำข้าว ยันไม่ได้ใช้ ม.44 ไปยึด เล็ง เปิดศาลทุจริตเพิ่ม ถ้าได้รับความนิยม

วันที่ 22 ก.ย. เมื่อเวลา 12.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีมีผู้ระบุว่า รัฐบาล ใช้มาตรา 44 ยึดทรัพย์ในคดีโครงการรับจำนำข้าว ว่า ไม่ใช่เป็นการใช้มาตรา 44 เพื่อเล่นงาน คำพูดนี้เป็นคำพูดที่บิดเบือนอย่างร้ายกาจที่สุด เพราะการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด ปี 2539 ปัญหา คือ เมื่อเขาบอกว่าผิด ใครจะเป็นคนไปยึด กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ ตั้งขึ้นมาเพื่อทำเรื่องการเงิน ยึดทรัพย์ไม่เป็น ไม่มีเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้ในประเทศไทย คือ กรมบังคับคดี แต่กฎหมายระบุว่าจะยึดทรัพย์บังคับคดี ได้เฉพาะที่ศาลได้มีคำพิพากษา ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เขามายึดทรัพย์ในคดีที่ศาลยังไม่พิพากษา ก็คือยึดตามคำสั่งปกครอง วันนี้ เมื่อคำสั่งมาตรา 44 ออกมา ก็มีคำถามว่า ทำไมต้องรีบให้กรมบังคับคดีมีอำนาจ ก่อนที่จะมีการสั่ง ไม่ว่า จะก่อนหรือหลังไม่มีผลอะไร เพราะกรมบังคับคดีไม่มีส่วนในการจะไปบอกว่าผิด ไม่ได้ตีปลาหน้าไซ แต่เขาต้องรู้ว่า เขามีอำนาจเพื่อเตรียมการ และเขาได้เตรียมการแล้วแบบมืออาชีพ ติดต่อกรมที่ดิน ธนาคาร เพื่อให้รู้ว่า ผู้ที่จะถูกยึดทรัพย์มีที่ดินตรงไหนเท่าไร มีเงินในธนาคารเท่าไร ถ้าจะต้องยึดจะได้ยึดได้ ถ้าไม่ต้องยึด ก็หยุดไว้ไม่ต้องทำอะไร ขอย้ำอีกครั้งว่า ไม่ได้ใช้ มาตรา 44 ไปยึด 

นายวิษณุ ยังกล่าวถึงการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ว่า จะมีการเปิดดำเนินการในวันที่ 3 ต.ค. ซึ่งขอบข่ายคดีกำหนดไว้ชัดเจน อาทิ ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 บางคดีที่อยู่ในศาลยุติธรรมขณะนี้ จะมีการถ่ายโอนเข้ามา แต่บางคดีให้พิจารณาต่อไป แล้วแต่ความจำเป็น เพราะถ้าถ่ายโอนมาทั้งหมด คดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จะแน่น จนเรื่องใหญ่ที่ควรจะทำอาจไม่ได้ทำ โดยกระบวนการพิจารณาจะเป็นระบบไต่สวน เช่นเดียวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งจะมี 2 ศาล เพื่อความรวดเร็ว ส่วนการฎีกา นั้น ให้เป็นดุลพินิจว่า จะอนุญาตให้ฎีกาหรือไม่ และหากได้รับความนิยมอาจจะไปเปิดศาลดังกล่าวที่ภาคต่างๆ ได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แจง กรมบังคับคดีเตรียมความพร้อมแล้ว หากต้องยึดทรัพย์คดีจำนำข้าว ยันไม่ได้ใช้ ม.44 ไปยึด เล็ง เปิดศาลทุจริตเพิ่ม ถ้าได้รับความนิยม 22 ก.ย. 2559 14:57 22 ก.ย. 2559 15:50 ไทยรัฐ