วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.เตรียมถกตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ

“สปท.” เตรียมถกตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ วางแผนเตรียมความพร้อมในอนาคต พร้อมชงปฏิรูปปลูกต้นไม้ชุมชนทั่วประเทศ

วันที่ 22 ก.ย. เวลา 12.45 น. ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงภายหลังการประชุมวิป สปท.ว่า ที่ประชุมได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมในวันที่ 26 ก.ย. 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องการปฏิรูปการบริหารการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในชุมชน และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชน ของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ซึ่งเป็นความพยายามสร้างความร่วมมือให้กับชุมชนใน กทม.และทั่วประเทศ โดยให้มีต้นไม้ชุมชนขึ้นมา

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า 2. เรื่องการพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ (NEIC) ของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานจากหลายๆ แหล่งมาบูรณาการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านพลังงานแบบ “One-stop-servie” สามารถตอบข้อซักถามต่อประชาชนและเอกชนในด้านของพลังงานได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกของภาครัฐในการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลพลังงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทันสมัย และทันเหตุการณ์ เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ การแข่งขันในธุรกิจพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฐานะข้อมูลพลังงานที่มีการบูรณาการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและวางแผนเตรียมพร้อมด้านพลังงานสำหรับอนาคตและในการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน.

“สปท.” เตรียมถกตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ วางแผนเตรียมความพร้อมในอนาคต พร้อมชงปฏิรูปปลูกต้นไม้ชุมชนทั่วประเทศ... 22 ก.ย. 2559 14:32 22 ก.ย. 2559 16:02 ไทยรัฐ