วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศรีสุวรรณ ยื่น ป.ป.ช. สอบน้องชายนายกฯ ช่วยบริษัทลูกชายได้งาน

"ศรีสุวรรณ" ตามบี้น้องชายนายกฯ ยื่นป.ป.ช.ตรวจสอบ "บิ๊กติ๊ก" เอื้อประโยชน์ช่วยเหลือบริษัทลูกชายได้รับเหมาโครงการก่อสร้าง ในกองทัพภาค 3 ถาม "บิ๊กตู่" จะจัดการปัญหาอย่างไร

วันที่ 22 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาค 3 พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ อดีตแม่ทัพภาค 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายชลธร ปั่นเจริญ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ กรณีใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ช่วยเหลือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดของบุตรชาย พล.อ.ปรีชา ให้ได้รับงานก่อสร้างในหน่วยงานต่างๆ

โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า มายื่นเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดของบุตรชาย พล.อ.ปรีชา ที่เป็นคู่สัญญาได้รับเหมางานก่อสร้างหน่วยงานในกองทัพภาค 3 ส่วนหน้า 7 โครงการ รวมมูลค่า 97 ล้านบาท โครงการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ มูลค่า 44.8 ล้านบาท และโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก 3 โครงการ 13 ล้านบาท รวมทั้งหมดเป็นมูลค่า 155 ล้านบาท ในช่วงปี 2557-2559

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สิ่งที่เป็นพิรุธ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุตรชายของ พล.อ.ปรีชา ถือหุ้นอยู่นั้น จดทะเบียน เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2555 ด้วยทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ต่อมาปี 2556 มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1.5 ล้านบาท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ พล.อ.ปรีชา เป็นแม่ทัพภาค 3 ถือว่า มีบารมีกว้างขวางในพื้นที่ จึงน่าจะเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว สามารถเข้าประมูลงานและทำสัญญาก่อสร้างในโครงการต่างๆ ของกองทัพภาค 3 ได้มากมาย อีกทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ มีทุนจดทะเบียนแค่ 1.5 ล้านบาท ยังไม่มีประสบการณ์เป็นรูปธรรมมากพอ แต่เหตุใดจึงผ่านเงื่อนไขการประมูลงาน ได้เป็นคู่สัญญากับกองทัพภาค 3 จึงอยากให้ ป.ป.ช. ไต่สวนว่า มีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือไม่ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เห็นว่า การเข้ามาเป็นคู่สัญญากับกองทัพภาค 3 และหน่วยงานในพื้นที่ น่าจะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 100 พ.ร.บ.ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ที่ผ่านมา คสช.เคยโจมตี ตำหนินักการเมือง ผู้มีอำนาจรัฐ เรื่องการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปทำสัญญารัฐ แต่เมื่อมาถึงยุคการปฏิรูป ก็ยังมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น และเกิดขึ้นกับคนที่ใช้นามสกุลเดียวกับนายกรัฐมนตรี จึงอยากทราบว่า นายกฯ จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร แม้ตามมาตรา 100 ของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 จะระบุเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ว่าเกี่ยวข้องเฉพาะกับนายกรัฐมนตรี ครม. หัวหน้าและรองหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมถึงภริยา และลูกเมีย แต่กรณีที่เกิดขึ้น ป.ป.ช. จะต้องเข้าไปไต่สวนว่า มีการใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปเอื้อประโยชน์ให้ห้างหุ้นส่วนของบุตรชาย พล.อ.ปรีชา หรือไม่ เพราะมีทุนจดทะเบียนแค่ 1.5 ล้านบาท แต่สามารถมารับงานโครงการต่างๆ ที่มีมูลค่ารวมถึง 155 ล้านบาทได้

"ศรีสุวรรณ" ตามบี้น้องชายนายกฯ ยื่นป.ป.ช.ตรวจสอบ "บิ๊กติ๊ก" เอื้อประโยชน์ช่วยเหลือบริษัทลูกชายได้รับเหมาโครงการก่อสร้าง ในกองทัพภาค 3 ถาม "บิ๊กตู่" จะจัดการปัญหาอย่างไร 22 ก.ย. 2559 14:11 22 ก.ย. 2559 14:22 ไทยรัฐ