วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์นำร่องฝึกอาชีพผู้พิการทางสติปัญญาภาคใต้

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่ภาคใต้ ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ได้จัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกทักษะและอาชีพ “อาคารสิริกิติยากร” แห่งใหม่ เพื่อให้บริการฝึกทักษะและอาชีพแก่ผู้พิการทางสติปัญญา ที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ได้เสด็จฯเปิดอาคารฯ พร้อมทอดพระเนตรห้องฝึกพูดและห้องกายภาพบำบัด โดยมี นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการ เฝ้ารับเสด็จ

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้เปิดเผยว่า มูลนิธิฯได้รับการบริจาคที่ดินจากนายวิทยา สิทธิรักษา จำนวน 26 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา จึงพิจารณานำมาจัดสร้างเป็นศูนย์ให้บริการฝึกทักษะและอาชีพแก่ผู้พิการทางสติปัญญา และเป็นศูนย์นำร่องเพื่อขยายบริการให้ครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้ อาคารแห่งใหม่นี้ประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง แบ่งเป็นอาคารฝึกทักษะและฝึกอาชีพ และอาคารที่พักอาศัยของผู้ปกครองและผู้พิการทางสติปัญญา โดยจัดเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมผู้พิการทางสติปัญญาเข้ารับการฝึกด้านการเกษตร ปลูกข้าวโพด, น้ำเต้า, พริกและมะลิ เพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ รวมทั้งเลี้ยงปลาทับทิม, ปลานิล, ปลาดุก เป็นรายได้เสริมอีกด้วย.

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่ภาคใต้ ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ได้จัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกทักษะและอาชีพ “อาคารสิริกิติยากร” แห่งใหม่ เพื่อให้บริการฝึกทักษะ 22 ก.ย. 2559 14:06 22 ก.ย. 2559 14:06 ไทยรัฐ