วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วอนช่วยเหลือ! แม่เผ่ากะเหรี่ยงคลอดลูก เสียเลือดมากดับอนาถคาดอยสูง

ภาพจาก นายอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่

วอนช่วยเหลือเด็กน้อยชาวเผ่ากะเหรี่ยง หลังจากหมอตำแยทำคลอดแม่ได้เสียชีวิตลง เนื่องจากเสียเลือดมาก เนื่องจากอยู่บนดอยสูง ด้วยความทุรกันดารไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้ เหตุฤดูฝนการสัญจรลำบาก...

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 59 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 59 น.ส.แปละจะ เก่งไฉไล อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ 46 บ้านทะโกรเด หมู่ 15 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ คลอดลูกในพื้นที่แล้วเสียชีวิต ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างเชียงใหม่ กับ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งเป็นเส้นทางทุรกันดารมาก ขณะที่กำลังปวดท้องได้ให้หมอตำแยหมู่บ้านทำการคลอด แต่แม่เสียเลือดมาก และเสียชีวิตในเวลาต่อมา แม้จะสามารถรักษาชีวิตเด็กไว้ได้ โดยได้ชื่อเด็ก ด.ญ.กณิกา เก่งไฉไล จึงได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ช่วยนายกกิ่งกาชาด อ.อมก๋อย ร่วมกับโรงพยาบาลอมก๋อย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ นำเงินสดพร้อมปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และนมผงเลี้ยงทารกไปส่งมอบให้กับ นายจะกา วนกิจสุนทร บิดาของเด็กทารก ณ บ้านเลขที่ 46 ม.15 ต.แม่ตื่น ภายใต้เส้นทางทุรกันดารในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นโรงพยาบาลอมก๋อยรับดำเนินการในเรื่องนมเด็กอ่อนในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากนั้นจะประเมินส่วนขาดอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ขั้นตอนต่อไป


นายศิวะ เผยต่อว่า การช่วยเหลือเด็กที่บ้านทะโกรเด ตนแบ่งออกเป็น 2 กรณี 1. กรณีที่พ่อเด็กประสงค์จะเลี้ยงลูกเอง และคิดว่าสามารถเลี้ยงดูลูกต่อไปได้ให้พ่อของเด็ก หรือ อบต. ติดต่อไปที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมบอกว่า พม.จังหวัด จะเป็นผู้แนะนำมา โดยทางสถานสงเคราะห์มีนมที่สามารถมอบให้ได้ ส่วนจำนวนที่มอบ และมอบกี่ครั้งต้องตกลงกับสถานสงเคราะห์อีกครั้ง และให้ อบต.เป็นผู้มารับนมที่สถานสงเคราะห์โดยเตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อเด็กสำเนาสูติบัตรของเด็ก ใบมรณบัตรของแม่ (ถ้ามี) มาประกอบในวันมารับนม ส่วนการช่วยเหลือในระยะยาวคือ ให้พ่อของเด็กมาลงทะเบียนที่ อบต. เพื่อเข้าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะทำให้เด็กได้รับเงินช่วยเหลือ 600 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี ส่วนกรณีที่ 2. ถ้าพ่อเด็กไม่สามารถเลี้ยงเด็กไหว ก็สามารถนำเด็กไปฝากเลี้ยงที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กอ่อนเวียงพิงค์ได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่มีจิตศรัทธามีความประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวเด็กน้อย สามารถติดต่อได้ที่ อำเภออมก๋อย สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลอมก๋อย หรือจะบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่บัญชีธนาคารอมสิน สาขาอมก๋อย ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้อำเภออมก๋อย หมายเลขบัญชี 020136401203.

ภากจาก นอภ.อมก่อย

วอนช่วยเหลือเด็กน้อยชาวเผ่ากะเหรี่ยง หลังจากหมอตำแยทำคลอดแม่ได้เสียชีวิตลง เนื่องจากเสียเลือดมาก เนื่องจากอยู่บนดอยสูง ด้วยความทุรกันดารไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้ เหตุฤดูฝนการสัญจรลำบาก... 22 ก.ย. 2559 10:11 22 ก.ย. 2559 10:35 ไทยรัฐ