วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบบ้าน 'เพื่อผู้ยากไร้-ด้อยโอกาส' ถวายเป็นพระราชกุศล

ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบบ้าน 'เพื่อผู้ยากไร้-ด้อยโอกาส' ถวายเป็นพระราชกุศล

  • Share:

พ่อเมืองลับแล มอบบ้านกาชาด 2 หลัง ใน "โครงการซ่อมหรือสร้างให้ผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาส" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ทรงครองราชย์ครบ 70 พรรษา...

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 59 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.ทองแสนขัน จำนวน 2 ราย ใน 2 ตำบล โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทองแสนขัน, นางจรรยา สุทนต์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอทองแสนขัน, ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, เหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดฯ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมในพิธี


สำหรับในพื้นที่ อ.ทองแสนขัน 2 หลังเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ และได้พิจารณาสร้างบ้านให้ รายแรก คือ นายชนะ มีอ่วมราษฎร อายุ 73 ปี บ้านนาป่าคาย หมู่ที่ 4 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน ซึ่งอาศัยอยู่กับบุตรชาย 1 คน เป็นผู้พิการ ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ อดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน มีรายได้จากการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและพิการ ร่วมเดือนละ 1,500 บาท ส่วนรายที่ 2 นางวันนา รอดภัย ราษฎรบ้านวังโปร่ง หมู่ที่ 3 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน ผู้พิการทางสายตา มีบุตร 2 คน ขณะนี้อาศัยกับบุตรชายซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกาปีที่ 2 เดิมอาศัยบ้านเรือนไม้สภาพทรุดโทรมและไม่มีห้องน้ำ รายได้จากการรับเบี้ยผู้พิการ เดือนละ 800 บาท งบประมาณ 2 หลัง รวมเป็นเงินจำนวน 170,900 บาท


ในวันเดียวกัน ได้เดินทางมามอบปูน จำนวน 1,598 ถุง เพื่อใช้เป็นวัสดุในการสร้างฝายตามแนวทางประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอทองแสนขัน โดยมี นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทองแสนขัน รับมอบปูนดังกล่าว ซึ่งมีส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กาชาด และประชาชนร่วมงานดังกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้