วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ.ราชบุรี เสนอให้ปิด รง.ปล่อยสารพิษ

จากกรณีชาวบ้าน หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง และหมู่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมและฝังกลบสารเคมี ของบริษัทแวกว์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินมานานกว่า 10 ปี ชาวบ้านได้ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ กระทั่งมีหนังสือจากกรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งว่าการปนเปื้อนในน้ำใต้ดินนั้น มาจากการประกอบกิจการของโรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมดังกล่าว และสั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านใช้น้ำในแหล่งน้ำที่ตรวจพบ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อหยุดการแพร่กระจายของสารพิษนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. นายจำเนียน จินดาโชติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.น้ำพุ พร้อมชาวบ้านกว่า 100 คนได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินที่เกิดจากโรงงานกำจัดขยะของบริษัทแวกว์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ที่นำกากขยะอุตสาหกรรมและสารพิษมาฝังกลบ และยังขุดบ่อฝังกลบบ่อใหม่อีกด้วย จึงอยากให้มีการระงับการฝังกลบขยะในบ่อที่มีการขุดใหม่ หลังจากมีการสั่งห้ามไม่ให้นำน้ำในแหล่งน้ำที่ตรวจพบสารพิษไปใช้ ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะไปหาแหล่งน้ำที่ไหนมาใช้ทดแทน

ทางด้านนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รอง ผวจ.ราชบุรี ชี้แจงว่า หลังจากได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่23 ส.ค.ที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้มีหนังสือด่วนแจ้งไปยัง สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาเสนอความเห็นและนำเรียนปลัดกระทวงอุตสาหกรรม เพื่อมีคำสั่งให้ผู้ประกอบโรงงานบริษัทแวกว์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งยังขอความกรุณาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สั่งให้ผู้ประกอบการโรงงานหยุดดำเนินการ.

จากกรณีชาวบ้าน หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง และหมู่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมและฝังกลบสารเคมี ของบริษัทแวกว์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด 22 ก.ย. 2559 08:02 22 ก.ย. 2559 08:09 ไทยรัฐ