วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กธ.ร้องผู้ว่าฯ สอบสวน ตีกลับงบฯยางคืนรัฐ

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานเมื่อวันที่ 21 ก.ย. ว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ธ.จ.พัทลุง) เพื่อออกสอดส่องผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการ ก.ธ.จ.พัทลุง นำปัญหากรณีจังหวัดพัทลุงถูกคืนเงินตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราของงบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 55 ล้านบาทเศษคืนให้กับรัฐบาล เนื่องจากก่อหนี้ผูกพันไม่ทันตามกำหนดเวลาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามมติของ ครม. ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดตั้งโรงงานผลิตยางปูพื้นจากยางพาราและขี้เลื่อยไม้ยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนหมอทอง ต.โคกสัก อ.เขาชัยสน การจัดตั้งโรงงานผลิตยางแท่ง (STR) และจัดตั้งโรงงานการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในประเทศของสหกรณ์ป่าบอน อ.ป่าบอน ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติให้มีหนังสือถึงนายวันชัย คงเกษม ผวจ.พัทลุง เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับ จนท.รัฐที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายธรรมสิทธิ์ สิทธิศักดิ์ คณะกรรมการ ก.ธ.จ.พัทลุง เผยว่า การคืนเงินแก่รัฐบาลในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่ชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างมาก ในขณะที่ชาวสวนปาล์มน้ำมันของจังหวัดได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน เนื่องจากงบประมาณกว่า 35 ล้านบาท ในการก่อสร้างโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม ในท้องที่ ต.พนาตุง อ.ควนขนุน ก็ยังเดินเครื่องไม่ได้เพราะไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย จนส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานอีกว่า การต้องคืนเงินจำนวน 55 ล้านบาทแก่รัฐบาลในครั้งนี้ ได้สร้างความไม่พอใจแก่เกษตรกรชาวสวนยาวพาราในท้องที่ อ.เขาชัยสน อ.ป่าบอน และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ซึ่งแกนนำชาวสวนยางพารารายหนึ่งเผยว่าพวกตนจะเข้ายื่นหนังสือต่อนายวันชัย ผวจ.พัทลุง เพื่อเรียกร้องให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว หากพบการกระทำความผิดก็ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายอย่างเฉียบขาด เนื่องจากการต้องคืนเงินงบประมาณดังกล่าวนี้ถือเป็นการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ข่าวคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ธ.จ.พัทลุง) 22 ก.ย. 2559 07:47 22 ก.ย. 2559 08:08 ไทยรัฐ