วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดัชนีอุตสาหกรรมวูบ 3 เดือนติด ส.อ.ท.ผวาน้ำท่วมทุบกำลังซื้อ!

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ส.อ.ท.มีความกังวลปัญหาน้ำท่วมในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน กระทบต่อผลผลิตพืชไร่ของเกษตรกร ส่งผลต่อเนื่องถึงรายได้ของเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อขนาดใหญ่ของประเทศ จึงต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแผนบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีความชัดเจน และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่มีความเชื่อมั่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

“ปัญหาน้ำท่วมที่อาจกระทบกำลังซื้อ ไม่เพียงแต่กระทบยอดขายรถยนต์ แต่จะกระทบไปถึงเศรษฐกิจภาพใหญ่ของประเทศ ทั้งที่ขณะนี้เศรษฐกิจในประเทศเริ่มค่อยๆฟื้นแล้ว เพราะฉะนั้น จึงไม่อยากให้ผลกระทบจากน้ำท่วมมากระทบเป็นลูกโซ่ จากปลายปีที่แล้วประเทศไทยก็เผชิญปัญหาภัยแล้ง ที่สำคัญ 2 ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาสลับไปสลับมาในแต่ละปี ทั้งนี้ ถ้าหากมีแผนบริหารจัดการน้ำที่ดี เชื่อว่าจะลดผลกระทบเรื่องนี้ไปได้มาก”

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาที่ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของ ส.อ.ท. พบว่าอยู่ที่ระดับ 83.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 84.7 เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา และปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยปัจจัยที่ส่งผลลบต่อค่าดัชนีอุตสาหกรรมฯ ส่วนใหญ่ เกิดจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาการเตรียมปรับค่าจ้างแรงงาน และผู้ประกอบการยังได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศจีนออกมาตรการให้สินค้านำเข้าจากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศ ไทย ต้องดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงในตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้มีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร.

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ส.อ.ท.มีความกังวลปัญหาน้ำท่วมในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน... 22 ก.ย. 2559 04:16 22 ก.ย. 2559 04:16 ไทยรัฐ