วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คุมเข้มออกไลเซนส์สายการบิน!

คุมเข้มออกไลเซนส์สายการบิน!

  • Share:

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กบร.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข การออกใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าขาย การเดินอากาศ (AOL) หรือไลเซนส์ โดยจะรวบรวมรายละเอียดต่างๆเพื่อกำหนด เป็นเงื่อนไขที่เข้ามาทำธุรกิจดังกล่าวได้ยากมากขึ้น เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมจริงๆ และเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบรายละเอียด ข้อเสนอตามที่กำหนด โดยให้ผู้อำนวยการ กพท.เป็นประธาน ก่อนเสนอให้ รมว.คมนาคมเป็นผู้ลงนามอนุมัติ AOL ซึ่งใบอนุญาตการประกอบธุรกิจการบินมี 2 ใบ คือ ใบอนุญาต AOL โดย รมว.คมนาคมเป็นผู้ลงนามอนุมัติ ออกใบอนุญาต แต่เพิ่มขั้นตอนให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเข้ามาช่วยพิจารณา ส่วนใบอนุญาตประกอบการบิน (AOC) เป็นอำนาจของผู้อำนวยการ กพท.

“กบร.ได้เห็นชอบให้มีการออกประกาศกฎกระทรวง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต AOL แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.ธุรกิจการบินแบบประจำ ต้องมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวนและวางแบงก์การันตี 5% 2. ธุรกิจการบินแบบไม่ประจำ หรือเที่ยวบินแบบเช่าหมาลำ มีทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท วางแบงก์การันตี 5% 3. ใบประกอบธุรกิจการบินกิจการพาณิชย์อย่างอื่นๆ เช่น เครื่องบินรับจ้างชมวิว, รับส่งเพื่อการพยาบาล ไม่ต้องมีทุนจดทะเบียน”

ทั้งนี้ เงื่อนไขการออกใบอนุญาตใหม่นี้ เดิมกำหนดว่า การขออนุญาต จัดตั้งสายการบินต้องเป็นคนไทยหรือนิติบุคคลไทย ที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% ต่างชาติไม่เกิน 49% แต่ฝ่ายกำกับดูแลไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีนอมินีหรือไม่ แต่เงื่อนไขใหม่ได้กำหนดให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อป้องกันการถือหุ้นแทนได้ ฯลฯ และได้กำหนดอายุของการใช้งานของเครื่องบิน สำหรับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสาร อายุเครื่องบิน ต้องไม่เกิน 16 ปี ในวันที่ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องบินขนส่งสินค้า ไม่เกิน 18 ปี และผู้ให้บริการต้องทำประกันภัย เพื่อให้ครอบคลุมกฎหมายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่ให้คุ้มครองบุคคลที่ 3 ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้