Thairath Logo
กีฬา

ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าว

Share :

แนะรัฐบาลจ่ายเงินให้ชาวนาตันละ 2,000 บาท

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยสถิติการส่งออกข้าว วันที่ 1 ม.ค.-6 ก.ย. ว่า อินเดียส่งออกข้าวได้รวม 6.9 ล้านตัน มากสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก รองลงมาคือไทย ที่ 6.4 ล้านตัน เวียดนาม 3.2 ล้านตัน ปากีสถาน 2.5 ล้านตัน สหรัฐฯ 2.3 ล้านตัน ซึ่งสมาคมฯคาดว่าตลอดทั้งปีนี้ไทยจะส่งออกได้ 9.4-9.5 ล้านตัน แต่จะแซงอินเดียกลับมาเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกได้หรือไม่ต้องติดตามสถานการณ์อีกครั้ง

ทั้งนี้ กรณีที่นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ จะหารือกับผู้ประกอบการข้าวทุกกลุ่ม ทั้งผู้ส่งออก โรงสี และเกษตรกร เพื่อหารือแนวทางเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา โดยอาจออกมาตรการดูแลราคาข้าวเพิ่มเติม เพราะเป็นห่วงราคาอาจตกต่ำ ในช่วงที่ผลผลิตออกมากตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้ว่า ตนก็จะเสนอให้รัฐบาลจ่ายเงินตรงให้กับชาวนาตันละ 2,000 บาท เพื่อเพิ่มอำนาจซื้อ โดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับกลไกตลาดข้าว โดยอาจช่วยเหลือชาวนาที่มีพื้นที่ปลูกข้าวไม่เกิน 20 ไร่/ครัวเรือน รวม 3 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณ 40,000 ล้านบาท

“เป็นห่วงว่าผลผลิตข้าวเปลือกปี 2559/60 ที่จะออกมา 30-31 ล้านตันข้าวเปลือก เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดปริมาณเพาะปลูกไม่เกิน 27.7 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็นข้าวเปลือกนาปี 2559/60 ราว 23-24 ล้านตัน และผลผลิตนาปรังปี 2560 อีก 8-9 ล้านตัน เพราะน้ำฝนดีขึ้น ทำให้ทั่วโลกผลผลิตมากขึ้น ส่งผลให้การผลักดันราคาทำได้ลำบาก ส่วนการผลักดัน การส่งออก ก็ต้องแข่งขันด้านราคากันอย่างรุนแรง เพราะเศรษฐกิจโลกไม่ดี ความต้องการยังไม่เพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตมีมากกว่าคาดการณ์”

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การดึงราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้น วิธีที่ดีที่สุดคือ เร่งระบายข้าวออกจากสต๊อกรัฐบาล เพราะเป็นแรงกดดันให้ข้าวราคาลดลงมาก โดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่จะออกมาในเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ เพราะทำให้ตลาดไม่ซื้อข้าวใหม่ แต่จะรอการระบายข้าวราคาถูก แม้การเร่งระบายทำให้ราคาลดลง แต่ต้องทำ เพื่อให้แข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ หากยิ่งเก็บไว้นาน ราคาจะยิ่งลดลงมากกว่านี้.

อ่านเพิ่มเติม...
ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวชูเกียรติ โอภาสวงศ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสถิติการส่งออกข้าวสต๊อกรัฐบาล