วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปกครองปทุมธานี ตรวจผับดังย่านนวนคร ชงผู้ว่าฯปิด5ปีตามคำสั่งคสช.

ปกครอง ลงพื้นที่ ตรวจค้นผับชื่อดังย่านนวนคร หลังถูกร้องเรียนเปิดให้บริการเกินเวลา ปล่อยอายุไม่ถึง 20 เข้าใช้บริการ จำหน่ายสุราเกินเวลาที่กำหนด มีสินค้าต้องห้ามบารากู่ไว้จำหน่าย และให้ลูกจ้างอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงาน...

เมื่อเวลา 01.40 น. วันที่ 22 กันยายน  พนักงานฝ่ายปกครองสำนักการสอบสวนและนิดิการ กรมการปกครอง นำโดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบร่วมกับ พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นำโดยนายเสริมวิทย์ สมบัติ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง พร้อมด้วยสมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.. และสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ ร้าน COCO PUB เพื่อจัดระเบียบสังคมและป้องปรามการกระทำผิด ในพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งขณะเข้าตรวจสอบสายลับแจ้งว่านักเที่ยวกว่า 100 คน กำลังถูกสั่งให้เร่งออกจากร้าน ซึ่งขณะเข้าตรวจสอบยังมีนักเที่ยวอีกจำนวนหนึ่งออกไม่ทัน


จากการตรวจสอบสถานบันเทิงดังกล่าว พบการกระทำความผิดดังนี้

1. จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253, พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 30 (3) และ/หรือ (5) และโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

3. ฝ่าฝืนคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 และฝ่าฝืน พ.ร.บ.สถานบริการ โดยปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ ,เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายบัญญัติ ,ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ,ยินยอมปล่อยปละละเลยให้มีการพกอาวุธ เข้ามาในสถานที่ของตน


4. มีไว้จำหน่าย ครอบครองสินค้าต้องห้าม (บารากู่) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดบารากู่ฯ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 และ พ.ร.บ.การนำออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 (บารากุ 12 หม้อ)

5. เป็นนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในสถานบริการ ตามมาตรา 50 (3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน


ก่อนหน้านี้ร้านดังกล่าวเคยเกิดเหตุทะเลาะวิวาท และเกิดการยิงปะทะกันภายในร้าน โดยขณะเข้าทำการตรวจสอบ พบว่ามีพนักงานของร้าน อ้างว่าเป็นผู้คุ้มกันเจ้าของร้าน ทำการพกพาอาวุธปืนเข้ามาภายในสถานบริการ รวมทั้งยังตรวจพบพกเครื่องวิทยุคมนาคม โดยไม่รับอนุญาต จึงได้จับกุมผู้กระทำผิด โดยที่เจ้าพนักงานจะได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อห้างหุ้นส่วน เจ้าของสถานบริการซึ่งพร้อมพยานหลักฐาน นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง เพื่อดำเนินคดี และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พิจารณามีคำสั่งปิดเป็นเวลา 5 ปี ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 ต่อไป.

ปกครอง ลงพื้นที่ ตรวจค้นผับชื่อดังย่านนวนคร หลังถูกร้องเรียนเปิดให้บริการเกินเวลา ปล่อยอายุไม่ถึง 20 เข้าใช้บริการ จำหน่ายสุราเกินเวลาที่กำหนด มีสินค้าต้องห้ามบารากู่ไว้จำหน่าย และให้ลูกจ้างอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงาน... 22 ก.ย. 2559 02:49 22 ก.ย. 2559 08:05 ไทยรัฐ