วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำรวจ 5 สะพานข้ามแม่น้ำ "ซังฮี้" ทดสอบน้ำหนักบรรทุก-ก่อนปิดซ่อมเพื่อความปลอดภัย

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ขณะนี้ ทช. มีโครงการที่จะตรวจสอบการรับน้ำหนักบรรทุก และความมั่นคงแข็งแรงของสะพานกรุงธน หรือสะพานซังฮี้ เนื่องจากสะพานดังกล่าวเปิดใช้งานมานานกว่า 60 ปีแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกรอบการตรวจสอบ งบประมาณซ่อมแซม โดยจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1 เดือน หากผลการตรวจสอบพบว่า สะพานมีความบกพร่อง ทช.ก็จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้สะพานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไป คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือน ธ.ค. นี้ อย่างไรก็ตามระหว่างดำเนินการอาจมีความจำเป็นต้องปิดบนสะพานบางส่วน แต่จะให้กระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการแล้วที่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

นอกจากโครงการสำรวจความมั่นคงแข็งแรง ของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว ล่าสุด ทช.ได้สำรวจสะพาน 5 สะพาน ได้แก่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานสมเด็จ พระเจ้าตากสิน สะพานกรุงเทพ สะพานพระปกเกล้า และสะพานพระราม 7 เพื่อดูภาพรวมของสะพานทั้งหมดว่าจุดใดมีความบกพร่องหรือไม่ เช่น โครงสร้างสะพาน การยืดและหดตัว จุดรอยต่อ การยึดของนอต เสาตอม่อ และผิวจราจร คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ และหากพบบกพร่องชำรุดก็จะซ่อมแซมทันที.

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ขณะนี้ ทช. มีโครงการที่จะตรวจสอบการรับน้ำหนักบรรทุก และความมั่นคงแข็งแรงของสะพานกรุงธน หรือสะพานซังฮี้ เนื่องจากสะพานดังกล่าวเปิดใช้งานมานานกว่า 60 ปี 22 ก.ย. 2559 02:35 22 ก.ย. 2559 02:36 ไทยรัฐ