วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วอนอนุ กมธ.ศาสนาดันกฎหมายสังเวชนียสถานต่อ

วอนอนุ กมธ.ศาสนาดันกฎหมายสังเวชนียสถานต่อ

  • Share:

พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศาสนา โดยมีนายสมพร เทพสิทธา เป็นประธาน พร้อมคณะจำนวน 10 คน ในการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน พ.ศ. ...เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยและคัดค้าน เนื่องจากนายสมพรได้ให้เหตุผลว่าชาวพุทธไม่จำเป็นต้องมี พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็สามารถที่จะไปสังเวชนียสถานได้ และที่ประชุมยังมองว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ทางคณะอนุกรรมาธิการศาสนาไม่มีอำนาจในการพิจารณา ซึ่งต้องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและเสนอเป็นกฎหมายเท่านั้น

พระใบฎีกาคทาวุธกล่าวต่อว่า ตนไม่เข้าใจว่า ทำไมชาวพุทธถึงไม่มีความจำเป็นต้องมีร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ทั้งที่ปัจจุบันชาวพุทธที่ไปสังเวชนียสถาน ยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลอย่างเป็นระบบชัดเจน ทั้งความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ทั้งที่อำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวกับการเงินหรือไม่ เป็นอำนาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 14 วรรค 4 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ที่จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งหากเห็นคุณค่าและจริงใจต่อชาวพุทธก็ควรที่จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นี้ต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้